NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Dla 10 losowo wybranych rodzin 4-osobowych miasta Z mamy następujące dane o dziennym zużyciu energii elektrycznej (w KWh): 13, 22, 15, 13, 20, 12, 14, 16, 18, 17. Czy liczebność tej próby jest wystarczająca, aby oszacować średnią zużycia dziennego energii elektrycznej dla populacji rodzin 4-osobowych miasta Z, jeżeli długość zbudowanego 90% przedziału ufności ma być mniejsza niż 3,8 KWh?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Czy liczebność tej próby jest wystarczająca, aby oszacować średnią zużycia dziennego energii elektrycznej dla populacji rodzin 4-osobowych miasta Z, jeżeli długość zbudowanego 90% przedziału ufności ma być mniejsza niż 3,8 KWh?

Na początku może się wydawać, że zadanie dotyczy estymacji przedziałowej, ponieważ pojawia się zwrot: długość zbudowanego 90% przedziału ufności ... . Niemniej jednak przewagę nad tym wyrażeniem zawsze ma: czy liczebność próby jest wystarczająca .... , czyli szukamy minimalnej liczebności próby. Nie ma również ani słowa o maksymalnym błędzie szacunku, ale jest on ukryty w zadaniu pod innym szyldem. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ zagadnienie minimalnej liczebności próby ściśle wiąże się z estymacją przedziałową. Biorąc to pod uwagę mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Dla 10 losowo wybranych rodzin 4-osobowych miasta Z mamy następujące dane o dziennym zużyciu energii elektrycznej (w KWh): 13, 22, 15, 13, 20, 12, 14, 16, 18, 17.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model2-327 . Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią minimalna-model2-328 , wariancję minimalna-model2-329 i odchylenie standardowe minimalna-model2-330 (lub minimalna-model2-331 , minimalna-model2-332 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Czy liczebność tej próby jest wystarczająca, aby oszacować średnią zużycia dziennego energii elektrycznej dla populacji rodzin 4-osobowych miasta Z, jeżeli długość zbudowanego 90% przedziału ufności ma być mniejsza niż 3,8 KWh?

Szukamy liczebności próby (liczba rodzin), którą oznaczamy literą minimalna-model2-333 . Podano również poziom ufności, a więc minimalna-model2-334 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-335 . Jak pamiętamy, w zadaniach dotyczących minimalnej liczebności próby ważnym elementem jest wartość maksymalnego błędu szacunku minimalna-model2-336 . Zamiast tego dowiadujemy się, że przedział ufności powinien mieć długość nieprzekraczającą 3,8 KWh. Warto zapamiętać, że maksymalny błąd szacunku to połowa przedziału ufności. Jeśli informacja ta wydaje się być zbyt lakoniczna, odsyłam do szerszego wytłumaczenia http://matma-po-ludzku.pl/statystyka/wnioskowanie/estymacja/estymacja_sredniej/zadanie29.php . Otrzymujemy zatem minimalna-model2-337 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA 4-osobowe rodziny miasta Z
PRÓBA minimalna-model2-338 wybranych rodzin
minimalna-model2-339 minimalna-model2-340 -dane indywidualne (można obliczyć średnią minimalna-model2-341 , wariancję minimalna-model2-342 minimalna-model2-343 , odchylenie standardowe minimalna-model2-344 minimalna-model2-345 )

minimalna-model2-346

minimalna-model2-347 - współczynnik ufności, minimalna-model2-348

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-349 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-350 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-351 ). Dysponując danymi indywidualnymi jesteśmy w stanie wyliczyć minimalna-model2-352 lub minimalna-model2-353 - wobec tego wybieramy model II . Którą wersję wzoru wybierzemy, zależy od nas. Znacznie częściej używana jest wersja z minimalna-model2-354 (z daszkiem), więc i ja wybiorę tą wersję.

minimalna-model2-355

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-356 konkretnymi liczbami.

Jak widać brakuje tylko minimalna-model2-357 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć liczebności próby właściwej. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się w dużych ilościach, zatem wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: minimalna-model2-358 lub minimalna-model2-359 minimalna-model2-360 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Po określeniu wzoru na minimalna-model2-361 okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia minimalna-model2-362 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: minimalna-model2-363 minimalna-model2-364 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak minimalna-model2-365 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis minimalna-model2-366 , a nad nim minimalna-model2-367 , minimalna-model2-368 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem minimalna-model2-369 , gdzie minimalna-model2-370 będzie rosło od minimalna-model2-371 aż do wartości minimalna-model2-372 , a więc minimalna-model2-373 :

minimalna-model2-374

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

minimalna-model2-375 minimalna-model2-376

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi minimalna-model2-377 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

minimalna-model2-378 minimalna-model2-379

Czym jest minimalna-model2-380 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc minimalna-model2-381 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. minimalna-model2-382 .

Obliczamy średnią:

minimalna-model2-383 minimalna-model2-384

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję minimalna-model2-385 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

minimalna-model2-386

i dla minimalna-model2-387 :

minimalna-model2-388

Możemy już podstawiać liczby za minimalna-model2-389 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższym tasiemcem niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości minimalna-model2-390 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem minimalna-model2-391 i minimalna-model2-392 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

minimalna-model2-393
minimalna-model2-394
minimalna-model2-395
minimalna-model2-396
minimalna-model2-397
minimalna-model2-398
minimalna-model2-399
minimalna-model2-400
minimalna-model2-401
minimalna-model2-402
minimalna-model2-403
minimalna-model2-404
minimalna-model2-405
minimalna-model2-406
minimalna-model2-407
minimalna-model2-408
minimalna-model2-409
minimalna-model2-410
minimalna-model2-411
minimalna-model2-412
minimalna-model2-413
minimalna-model2-414
minimalna-model2-415
minimalna-model2-416
minimalna-model2-417
minimalna-model2-418
minimalna-model2-419
minimalna-model2-420
minimalna-model2-421
minimalna-model2-422
minimalna-model2-423
minimalna-model2-424
minimalna-model2-425
minimalna-model2-426 (suma)
minimalna-model2-427

A więc minimalna-model2-428

Skoro obliczyliśmy minimalna-model2-429 to możemy uzupełnić wzór minimalna-model2-430 .

minimalna-model2-431

minimalna-model2-432

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-433 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-434 i 9 stopni swobody.

minimalna-model2-435

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-436 :

minimalna-model2-437

minimalna-model2-438

minimalna-model2-439

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-440 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-441 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średnią zużycia dziennego energii elektrycznej dla populacji rodzin 4-osobowych miasta Z z ufnością 0,9 do próby należy wylosować 10 rodzin, czyli wylosowana próba pilotażowa jest wystarczająca.

Źródło: Elżbieta Sojka,Statystyka w przykładach i zadaniach,Śląskie Wydawnictwa Naukowe, str. 179