NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile sztuk pewnego wyrobu należy pobrać do kontroli, aby przedział ufności dla średniej wagi tego wyrobu, przy współczynniku ufności 0,99, był nie dłuższy niż jedno odchylenie standardowe w populacji, jeśli wiadomo, że minimalna-model1-70 (g) 2 ?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na:

Ile sztuk pewnego wyrobu należy pobrać do kontroli, aby przedział ufności dla średniej wagi tego wyrobu, przy współczynniku ufności 0,99, był nie dłuższy niż jedno odchylenie standardowe w populacji, jeśli wiadomo, że minimalna-model1-71 (g) 2 ?

Na początku może się wydawać, że zadanie dotyczy estymacji przedziałowej, ponieważ pojawia się zwrot: przedział ufności dla średniej wagi ... . Niemniej jednak przewagę nad tym wyrażeniem zawsze ma: ile sztuk pewnego wyrobu należy pobrać do kontroli .... , czyli szukamy minimalnej liczebności próby. Nie ma również ani słowa o maksymalnym błędzie szacunku, ale jest on ukryty w zadaniu pod innym szyldem. Nie jest to nic nadzwyczajnego, ponieważ zagadnienie minimalnej liczebności próby ściśle wiąże się z estymacją przedziałową. Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności .. Biorąc to pod uwagę mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie i wyławiamy dane liczbowe.

Ile sztuk pewnego wyrobu należy pobrać do kontroli, aby przedział ufności dla średniej wagi tego wyrobu, przy współczynniku ufności 0,99, był nie dłuższy niż jedno odchylenie standardowe w populacji, jeśli wiadomo, że minimalna-model1-72 (g) 2 ?

Szukamy liczebności próby (ilość sztuk pewnego wyrobu), którą oznaczamy literą minimalna-model1-73 . Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-74 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-75 . Znamy również wariancję z populacji i tu nie ma wątpliwości co do oznaczeń minimalna-model1-76 (g) 2 , czyli odchylenie standardowe wagi wynosi minimalna-model1-77 g.

Jak pamiętamy, w zadaniach dotyczących minimalnej liczebności próby ważnym elementem jest wartość maksymalnego błędu szacunku minimalna-model1-78 . Zamiast tego dowiadujemy się, że przedział ufności nie może być dłuższy niż jedno odchylenie standardowe, a więc w naszym przypadku minimalna-model1-79 . Warto zapamiętać, że maksymalny błąd szacunku to połowa przedziału ufności. Jeśli informacja ta wydaje się być zbyt lakoniczna, odsyłam do szerszego wytłumaczenia http://matma-po-ludzku.pl/statystyka/wnioskowanie/estymacja/estymacja_sredniej/zadanie29.php . Otrzymujemy zatem minimalna-model1-80 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA sztuki pewnego wyrobu
PRÓBA minimalna-model1-81 wybranych sztuk
minimalna-model1-82
minimalna-model1-83

minimalna-model1-84

minimalna-model1-85 - współczynnik ufności, minimalna-model1-86

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-87 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-88 jest znana minimalna-model1-89 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-90

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-91 konkretnymi liczbami. minimalna-model1-92 jest już podana minimalna-model1-93 , pamiętajmy aby nie podnosić jej ponownie do kwadratu!

minimalna-model1-94

minimalna-model1-95

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-96 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-97 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-98 sumujemy minimalna-model1-99 i minimalna-model1-100 czyli minimalna-model1-101 .

minimalna-model1-102

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-103 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-104

minimalna-model1-105

minimalna-model1-106

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-107 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-108 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średnią wagę pewnego wyrobu z ufnością 0,99, należy pobrać do próby 27 sztuk.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 115