NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile studentów należy wylosować do próby, aby oszacować odsetek osób, które wybrały dany kierunek studiów głównie ze względu na swoje zainteresowania. Przyjmij poziom ufności 0,95 i dopuszczalny błąd szacunku nie większy niż 3%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile studentów należy wylosować do próby, aby oszacować odsetek osób, które wybrały dany kierunek studiów głównie ze względu na swoje zainteresowania.

Występuje tu zwrot: ile studentów należy wylosować do próby ... .

W kolejnym zdaniu: Przyjmij współczynnik ufności 0,95 i dopuszczalny błąd szacunku nie większy niż 3%.

odnajdujemy wyrażenia: współczynnik ufności i dopuszczalny błąd szacunku . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ile studentów należy wylosować do próby, aby oszacować odsetek osób, które wybrały dany kierunek studiów głównie ze względu na swoje zainteresowania.

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-289 .

Przyjmij współczynnik ufności 0,95 i dopuszczalny błąd szacunku nie większy niż 3%.

Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-290 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-291 . Dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-292 (zamieniamy procent na ułamek).

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci
PRÓBA minimalna-model5-293 wybranych studentów
minimalna-model5-294

minimalna-model5-295

minimalna-model5-296 - poziom ufności, minimalna-model5-297

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz poziomu ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-298

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-299 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-300

minimalna-model5-301

minimalna-model5-302

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-303 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-304 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-305 sumujemy minimalna-model5-306 i minimalna-model5-307 czyli minimalna-model5-308 .

minimalna-model5-309

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-310 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-311

minimalna-model5-312

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-313 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-314 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić odsetek osób, które wybrały dany kierunek studiów głównie ze względu na swoje zainteresowania z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 1068 pracowników.

Źródło: Elżbieta Sojka,Statystyka w przykładach i zadaniach,Śląskie Wydawnictwa Naukowe, str. 177