NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ilu pracowników należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować odsetek osób, których praca jest zgodna z wyuczonym zawodem? Przyjmij współczynnik ufności 0,95 i maksymalny błąd szacunku nie większy niż 3%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu pracowników należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować odsetek osób, których praca jest zgodna z wyuczonym zawodem?

Występuje tu zwrot: ilu pracowników należy wylosować niezależnie do próby ... .

W kolejnym zdaniu: Przyjmij współczynnik ufności 0,95 i maksymalny błąd szacunku nie większy niż 3%.

odnajdujemy wyrażenia: współczynnik ufności i maksymalny błąd szacunku . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ilu pracowników należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować odsetek osób, których praca jest zgodna z wyuczonym zawodem?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-263 .

Przyjmij współczynnik ufności 0,95 i maksymalny błąd szacunku nie większy niż 3%.

Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-264 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-265 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-266 (zamieniamy procent na ułamek).

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy
PRÓBA minimalna-model5-267 wybranych pracowników
minimalna-model5-268

minimalna-model5-269

minimalna-model5-270 - poziom ufności, minimalna-model5-271

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz poziomu ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-272

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-273 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-274

minimalna-model5-275

minimalna-model5-276

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-277 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-278 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-279 sumujemy minimalna-model5-280 i minimalna-model5-281 czyli minimalna-model5-282 .

minimalna-model5-283

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-284 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-285

minimalna-model5-286

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-287 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-288 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić odsetek osób, których praca jest zgodna z wyuczonym zawodem z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 1068 pracowników.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka,Wydaw. Naukowe PWN, str. 215