NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jaka powinna być minimalna liczebność próby prostej, żeby oszacować z maksymalnym błędem szacunku równym 0,5%, na poziomie ufności 0,95, wadliwość produkcji pewnego zakładu?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu zadania zwracamy uwagę na:

Jaka powinna być minimalna liczebność próby prostej, żeby oszacować z maksymalnym błędem szacunku równym 0,5%, na poziomie ufności 0,95, wadliwość produkcji pewnego zakładu?

Występują tu zwroty: jaka powinna być minimalna liczebność próby prostej ... , z maksymalnym błędem szacunku ... oraz na poziomie ufności ... . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zadanie.

Jaka powinna być minimalna liczebność próby prostej, żeby oszacować z maksymalnym błędem szacunku równym 0,5%, na poziomie ufności 0,95, wadliwość produkcji pewnego zakładu?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-237 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-238 (zamieniamy procent na ułamek). Podano poziom ufności, a więc minimalna-model5-239 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-240 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA produkcja pewnego zakładu
PRÓBA minimalna-model5-241 wybranych produktów
minimalna-model5-242

minimalna-model5-243

minimalna-model5-244 - poziom ufności, minimalna-model5-245

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz poziomu ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-246

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-247 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-248

minimalna-model5-249

minimalna-model5-250

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-251 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-252 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-253 sumujemy minimalna-model5-254 i minimalna-model5-255 czyli minimalna-model5-256 .

minimalna-model5-257

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-258 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-259

minimalna-model5-260

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-261 , czyli otrzymujemy minimalna-model5-262 (nie ma potrzeby zaokrąglania).

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować z maksymalnym błędem szacunku równym 0,5%, na poziomie ufności 0,95, wadliwość produkcji pewnego zakładu do próby należy wylosować 38416 produktów.

Źródło: Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka,Statystyka - elementy teorii i zadania,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, str. 281