NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Zbadać, ile należy wylosować niezależnie klientów firmy ubezpieczeniowej do próby, by oszacować procent klientów zadowolonych z dotychczasowej współpracy z tą firmą. Maksymalny błąd szacunku nie powinien przekraczać 7%, przy współczynniku ufności 0,92.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Zbadać, ile należy wylosować niezależnie klientów firmy ubezpieczeniowej do próby, by oszacować procent klientów zadowolonych z dotychczasowej współpracy z tą firmą.

Występuje tu zwrot: ile należy wylosować niezależnie klientów firmy ubezpieczeniowej do próby ... .

W następnym zdaniu: Maksymalny błąd szacunku nie powinien przekraczać 7%, przy współczynniku ufności 0,92.

odnajdujemy wyrażenia: maksymalny błąd szacunku ... , współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Zbadać, ile należy wylosować niezależnie klientów firmy ubezpieczeniowej do próby, by oszacować procent klientów zadowolonych z dotychczasowej współpracy z tą firmą.

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-211 .

Maksymalny błąd szacunku nie powinien przekraczać 7%, przy współczynniku ufności 0,92.

Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-212 (zamieniamy procent na ułamek). Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-213 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-214 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA klienci firmy ubezpieczeniowej
PRÓBA minimalna-model5-215 wybranych klientów
minimalna-model5-216

minimalna-model5-217

minimalna-model5-218 - współczynnik ufności, minimalna-model5-219

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-220

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-221 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-222

minimalna-model5-223

minimalna-model5-224

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-225 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-226 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-227 sumujemy minimalna-model5-228 i minimalna-model5-229 czyli minimalna-model5-230 .

minimalna-model5-231

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-232 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-233

minimalna-model5-234

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-235 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-236 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować procent klientów zadowolonych z dotychczasowej współpracy z tą firmą z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 157 osób.