NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Pan Kowalski ubiega się o mandat do Sejmu. Jego sztab chce na poziomie ufności 0,95 oszacować procent wyborców, którzy poprą kandydaturę pana Kowalskiego. Ile osób należy wylosować niezależnie do próby, aby błąd szacunku nie przekroczył 3%?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile osób należy wylosować niezależnie do próby, aby błąd szacunku nie przekroczył 3%?

Występują tu zwroty: ile osób należy wylosować niezależnie do próby ... , błąd szacunku ... . Z kolei w zdaniu poprzedzającym odnajdujemy wyrażenie: poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Pan Kowalski ubiega się o mandat do Sejmu.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych więc je pomijamy.

Jego sztab chce na poziomie ufności 0,95 oszacować procent wyborców, którzy poprą kandydaturę pana Kowalskiego.

Podano poziom ufności, a więc minimalna-model5-185 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-186 .

Ile osób należy wylosować niezależnie do próby, aby błąd szacunku nie przekroczył 3%?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-187 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-188 (zamieniamy procent na ułamek).

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA wyborcy
PRÓBA minimalna-model5-189 wybranych osób
minimalna-model5-190

minimalna-model5-191

minimalna-model5-192 - poziom ufności, minimalna-model5-193

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz poziomu ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-194

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-195 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-196

minimalna-model5-197

minimalna-model5-198

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-199 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-200 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-201 sumujemy minimalna-model5-202 i minimalna-model5-203 czyli minimalna-model5-204 .

minimalna-model5-205

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-206 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-207

minimalna-model5-208

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-209 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-210 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić procent wyborców, którzy poprą kandydaturę pana Kowalskiego z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 1068 osób.