NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W pewnej gminie postanowiono ustalić odsetek osób spożywających alkohol (stale lub sporadycznie) z 5% błędem szacunku. Ustalić na poziomie ufności 0,95 niezbędną liczebność próby. Ze względu na trudności w pozyskiwaniu wstępnych informacji brakuje rozeznania co do szacunkowej wielkości wskaźnika struktury.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ustalić na poziomie ufności 0,95 niezbędną liczebność próby.

Występuje tu zwrot: ustalić (...) niezbędną liczebność próby ... . Odnajdujemy również wyrażenie: poziom ufności .

W poprzednim zdaniu:

W pewnej gminie postanowiono ustalić odsetek osób spożywających alkohol (stale lub sporadycznie) z 5% błędem szacunku.

pojawia się zwrot: z błędem szacunku ... .

Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W pewnej gminie postanowiono ustalić odsetek osób spożywających alkohol (stale lub sporadycznie) z 5% błędem szacunku.

Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-159 (zamieniamy procent na ułamek).

Ustalić na poziomie ufności 0,95 niezbędną liczebność próby.

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-160 . Podano poziom ufności, a więc minimalna-model5-161 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-162 .

Ze względu na trudności w pozyskiwaniu wstępnych informacji brakuje rozeznania co do szacunkowej wielkości wskaźnika struktury.

W tym zdaniu nie ma żadnych parametrów liczbowych, uzyskujemy jedynie informację o braku innych danych.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA mieszkańcy gminy
PRÓBA minimalna-model5-163 wybranych osób
minimalna-model5-164

minimalna-model5-165

minimalna-model5-166 - poziom ufności, minimalna-model5-167

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz poziomu ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-168

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-169 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-170

minimalna-model5-171

minimalna-model5-172

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-173 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-174 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-175 sumujemy minimalna-model5-176 i minimalna-model5-177 czyli minimalna-model5-178 .

minimalna-model5-179

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-180 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-181

minimalna-model5-182

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-183 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-184 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić odsetek osób spożywających alkohol (stale lub sporadycznie) z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 385 mieszkańców gminy.