NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Wskaż minimalną liczebność próby bananów, jaką należy zbadać w celu ustalenia odsetka (frakcji) bananów zepsutych w dostawach (zakładamy błąd szacunku równy 4,5% oraz poziom istotności minimalna-model5-130 ).

a) niewłaściwe dane, gdyż liczebność próby wychodzi poniżej 1 b) 822 c) 9 d) 334

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na konkretne wyrażenia:

Wskaż minimalną liczebność próby bananów, jaką należy zbadać w celu ustalenia odsetka (frakcji) bananów zepsutych w dostawach (zakładamy błąd szacunku równy 4,5% oraz poziom istotności minimalna-model5-131 ).

Występują tu zwroty: wskaż minimalną liczebność próby... , błąd szacunku . Podano również poziom istotności minimalna-model5-132 - co prawda nie jest to współczynnik ufności, ale jest to już gotowa minimalna-model5-133 i nie trzeba będzie jej wyznaczać. Biorąc pod uwagę słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie stanowiące treść zadania zwracając uwagę na dane liczbowe.

Wskaż minimalną liczebność próby bananów, jaką należy zbadać w celu ustalenia odsetka (frakcji) bananów zepsutych w dostawach (zakładamy błąd szacunku równy 4,5% oraz poziom istotności minimalna-model5-134 ).

Szukamy liczebności próby bananów, którą oznaczamy literą minimalna-model5-135 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-136 (zamieniamy procent na ułamek). Podano od razu współczynnik minimalna-model5-137 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA banany w dostawach
PRÓBA minimalna-model5-138 wybranych bananów
minimalna-model5-139

minimalna-model5-140

minimalna-model5-141 - poziom istotności

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-142

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-143 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-144

minimalna-model5-145

minimalna-model5-146

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-147 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-148 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-149 sumujemy minimalna-model5-150 i minimalna-model5-151 czyli minimalna-model5-152 .

minimalna-model5-153

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-154 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-155

minimalna-model5-156

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-157 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-158 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,99 do próby należy wylosować 822 bananów. Wybieramy zatem odpowiedź B.