NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Właściciel marketu chce ustalić procent stałych klientów spośród ogółu klientów. Jak liczną próbę powinien wylosować, aby z prawdopodobieństwem 0,95 maksymalny błąd szacunku nie przekraczał 5%?

a) 204 b) 385 c) 425 d) 285

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczną próbę powinien wylosować, aby z prawdopodobieństwem 0,95 maksymalny błąd szacunku nie przekraczał 5%?

Występują tu zwroty: jak liczną próbę powinien wylosować... , maksymalny błąd szacunku . Podano również współczynnik ufności 0,95 ukryty pod nazwą prawdopodobieństwa. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Właściciel marketu chce ustalić procent stałych klientów spośród ogółu klientów.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych więc je pomijamy.

Jak liczną próbę powinien wylosować, aby z prawdopodobieństwem 0,95 maksymalny błąd szacunku nie przekraczał 5%?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-104 . Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-105 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-106 . Ponadto maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-107 (zamieniamy procent na ułamek).

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA klienci marketu
PRÓBA minimalna-model5-108 wybranych klientów
minimalna-model5-109

minimalna-model5-110

minimalna-model5-111 - współczynnik ufności, minimalna-model5-112

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-113

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-114 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-115

minimalna-model5-116

minimalna-model5-117

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-118 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-119 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-120 sumujemy minimalna-model5-121 i minimalna-model5-122 czyli minimalna-model5-123 .

minimalna-model5-124

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-125 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-126

minimalna-model5-127

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-128 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-129 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić procent stałych klientów spośród ogółu klientów z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 385 klientów marketu. Wybieramy zatem odpowiedź B.