NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile osób należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 5% i współczynniku ufności 0,96 można było oszacować odsetek klientów sklepów spożywczych używających kart płatniczych przy dokonywaniu zakupów?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Czytamy zadanie:

Ile osób należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 5% i współczynniku ufności 0,96 można było oszacować odsetek klientów sklepów spożywczych używających kart płatniczych przy dokonywaniu zakupów?

Występują tu zwroty: ile osób należy wylosować do próby ... , z maksymalnym błędem szacunku ... i współczynniku ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zadanie.

Ile osób należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 5% i współczynniku ufności 0,96 można było oszacować odsetek klientów sklepów spożywczych używających kart płatniczych przy dokonywaniu zakupów?

Szukamy liczebności próby klientów, którą oznaczamy literą minimalna-model5-52 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-53 (zamieniamy procent na ułamek). Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-54 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-55 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA klienci sklepów
PRÓBA minimalna-model5-56 wybranych klientów
minimalna-model5-57

minimalna-model5-58

minimalna-model5-59 - współczynnik ufności, minimalna-model5-60

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-61

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-62 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-63

minimalna-model5-64

minimalna-model5-65

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-66 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-67 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-68 sumujemy minimalna-model5-69 i minimalna-model5-70 czyli minimalna-model5-71 .

minimalna-model5-72

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-73 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-74

minimalna-model5-75

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-76 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-77 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby odsetek klientów sklepów spożywczych używających kart płatniczych przy dokonywaniu zakupów z ufnością 0,96 do próby należy wylosować 421 osób.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 116