NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile egzemplarzy książek w bibliotece uczelni należałoby wylosować niezależnie do próby, aby - przy współczynniku ufności 0,99 - oszacować nieznany procent książek w językach obcych znajdujących się w tej bibliotece, z błędem maksymalnym 4%?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Czytamy zadanie:

Ile egzemplarzy książek w bibliotece uczelni należałoby wylosować niezależnie do próby, aby - przy współczynniku ufności 0,99 - oszacować nieznany procent książek w językach obcych znajdujących się w tej bibliotece, z błędem maksymalnym 4%?

Występują tu zwroty: ile egzemplarzy książek w bibliotece uczelni należałoby wylosować niezależnie do próby ... , przy współczynniku ufności ... i z błędem maksymalnym ... . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zadanie.

Ile egzemplarzy książek w bibliotece uczelni należałoby wylosować niezależnie do próby, aby - przy współczynniku ufności 0,99 - oszacować nieznany procent książek w językach obcych znajdujących się w tej bibliotece, z błędem maksymalnym 4%?

Szukamy liczebności próby książek, którą oznaczamy literą minimalna-model5-26 . Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-27 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-28 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model5-29 (zamieniamy procent na ułamek).

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA książki w bibliotece
PRÓBA minimalna-model5-30 wybranych książek
minimalna-model5-31

minimalna-model5-32

minimalna-model5-33 - poziom ufności, minimalna-model5-34

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-35

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-36 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-37

minimalna-model5-38

minimalna-model5-39

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-40 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-41 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-42 sumujemy minimalna-model5-43 i minimalna-model5-44 czyli minimalna-model5-45 .

minimalna-model5-46

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-47 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-48

minimalna-model5-49

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-50 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-51 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować nieznany procent książek w językach obcych znajdujących się w tej bibliotece z ufnością 0,99 do próby należy wylosować 1041 egzemplarzy.

Źródło: Helena Kassyk-Rokicka,Statystyka  - zbiór zadań,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 69