NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jak liczną próbę pracowników należy wylosować, aby określić odsetek pracowników populacji generalnej nie wykonujących ustalonej normy pracy. Zakłada się, że błąd szacunku powinien wynosić 6%, a poziom ufności 0,99.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczną próbę pracowników należy wylosować, aby określić odsetek pracowników populacji generalnej nie wykonujących ustalonej normy pracy.

Występuje tu zwrot: jak liczną próbę pracowników należy wylosować ... .

W kolejnym zdaniu: Zakłada się, że błąd szacunku powinien wynosić 6%, a poziom ufności 0,99.

odnajdujemy wyrażenia: błąd szacunku i poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jak liczną próbę pracowników należy wylosować, aby określić odsetek pracowników populacji generalnej nie wykonujących ustalonej normy pracy.

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-0 .

Zakłada się, że błąd szacunku powinien wynosić 6%, a poziom ufności 0,99.

Błąd szacunku wynosi minimalna-model5-1 (zamieniamy procent na ułamek). Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-2 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-3 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy
PRÓBA minimalna-model5-4 wybranych pracowników
minimalna-model5-5

minimalna-model5-6

minimalna-model5-7 - poziom ufności, minimalna-model5-8

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-9

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-10 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-11

minimalna-model5-12

minimalna-model5-13

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-14 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-15 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-16 sumujemy minimalna-model5-17 i minimalna-model5-18 czyli minimalna-model5-19 .

minimalna-model5-20

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-21 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-22

minimalna-model5-23

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-24 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-25 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić odsetek pracowników populacji generalnej nie wykonujących ustalonej normy pracy z ufnością 0,99 do próby należy wylosować 463 pracowników.

Źródło: Elżbieta Sojka,Statystyka w przykładach i zadaniach,Śląskie Wydawnictwa Naukowe, str. 179