NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile rodzin należy wylosować, aby przy współczynniku 0,99 oszacować odsetek rodzin, które w ciągu trzech ostatnich lat korzystały z wczasów rodzinnych przy zakładanej precyzji oszacowania 2%?

a) 4148 b) 1068 c) 4161 d) niemożliwe, gdyż nie jest znana przybliżona wartość odsetka badanych rodzin.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na konkretne wyrażenia:

Ile rodzin należy wylosować, aby przy współczynniku 0,99 oszacować odsetek rodzin, które w ciągu trzech ostatnich lat korzystały z wczasów rodzinnych przy zakładanej precyzji oszacowania 2%?

Występują tu zwroty: ile rodzin należy wylosować ..., przy zakładanej precyzji oszacowania . Podano również współczynnik ufności 0,99 . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie stanowiące treść zadania zwracając uwagę na dane liczbowe.

Ile rodzin należy wylosować, aby przy współczynniku 0,99 oszacować odsetek rodzin, które w ciągu trzech ostatnich lat korzystały z wczasów rodzinnych przy zakładanej precyzji oszacowania 2%?

Szukamy ile rodzin należy wylosować, a więc liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model5-78 . Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model5-79 . Od razu wyznaczamy minimalna-model5-80 . Precyzja oszacowania, zwana inaczej maksymalnym błędem szacunku wynosi minimalna-model5-81 (zamieniamy procent na ułamek).

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA rodziny
PRÓBA minimalna-model5-82 wybranych rodzin
minimalna-model5-83

minimalna-model5-84

minimalna-model5-85 - współczynnik ufności, minimalna-model5-86

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i łatwo zauważamy, że nie mamy absolutnie żadnych informacji oprócz współczynnika ufności i maksymalnego błędu szacunku. Są to cechy charakterystyczne modelu V .

minimalna-model5-87

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model5-88 konkretnymi liczbami.

minimalna-model5-89

minimalna-model5-90

minimalna-model5-91

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model5-92 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model5-93 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model5-94 sumujemy minimalna-model5-95 i minimalna-model5-96 czyli minimalna-model5-97 .

minimalna-model5-98

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model5-99 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model5-100

minimalna-model5-101

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model5-102 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model5-103 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,99 do próby należy wylosować 16641 rodzin. Wybieramy zatem odpowiedź C.