NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W losowo wybranej próbie 200 studentów pewnej uczelni 70 osób wydaje miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł. Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować odsetek studentów wydających miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł z maksymalnym błędem nieprzekraczającym 2%, przy współczynniku ufności 0,98?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować odsetek studentów wydających miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł z maksymalnym błędem nieprzekraczającym 2%, przy współczynniku ufności 0,98?

Występują tu zwroty: jaka powinna być liczebność próby ... , z maksymalnym błędem ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W losowo wybranej próbie 200 studentów pewnej uczelni 70 osób wydaje miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej studentów tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model4-692 . Ponadto dowiadujemy się, że 70 osób z 200 wylosowanych studentów wydaje miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł. Jest to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem minimalna-model4-693 . Dzięki tym danym możemy obliczyć procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej minimalna-model4-694 .

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować odsetek studentów wydających miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł z maksymalnym błędem nieprzekraczającym 2%, przy współczynniku ufności 0,98?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-695 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-696 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-697 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-698 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci pewnej uczelni
PRÓBA minimalna-model4-699 wybranych studentów
minimalna-model4-700

minimalna-model4-701

minimalna-model4-702 - współczynnik ufności, minimalna-model4-703

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-704 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-705 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-706 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian mogliśmy obliczyć spodziewany wskaźnik struktury minimalna-model4-707 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-708

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-709 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-710 .

minimalna-model4-711

minimalna-model4-712

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-713 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-714 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-715 sumujemy minimalna-model4-716 i minimalna-model4-717 czyli minimalna-model4-718 .

minimalna-model4-719

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-720 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-721

minimalna-model4-722

minimalna-model4-723

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-724 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-725 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek studentów wydających miesięcznie na gazety i czasopisma ponad 10 zł z ufnością 0,98 należy wylosować do próby 3088 studentów.

Źródło: Elżbieta Sojka,Statystyka w przykładach i zadaniach,Śląskie Wydawnictwa Naukowe, str. 178