NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Przypuszcza się, że około 60% rodzin mieszkających na pewnym osiedlu posiada samochód osobowy. Ile rodzin należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować frakcję rodzin tego osiedla, które posiadają samochód osobowy? Przyjmij współczynnik ufności 0,95 oraz maksymalny błąd szacunku równy 5%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdania:

Ile rodzin należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować frakcję rodzin tego osiedla, które posiadają samochód osobowy?

Występuje tu zwrot: ile rodzin należy wylosować niezależnie do próby ... .

W kolejnym zdaniu:

Przyjmij współczynnik ufności 0,95 oraz maksymalny błąd szacunku równy 5%.

odnajdujemy: maksymalny błąd szacunku ... . oraz współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Przypuszcza się, że około 60% rodzin mieszkających na pewnym osiedlu posiada samochód osobowy.

60% rodzin posiada samochód osobowy. Jest to procent, a więc przypuszczalny wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-659 .

Ile rodzin należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować frakcję rodzin tego osiedla, które posiadają samochód osobowy?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-660 .

Przyjmij współczynnik ufności 0,95 oraz maksymalny błąd szacunku równy 5%.

Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-661 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-662 . Ponadto maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-663 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA rodziny mieszkające na pewnym osiedlu
PRÓBA minimalna-model4-664 wybranych rodzin
minimalna-model4-665
minimalna-model4-666

minimalna-model4-667

minimalna-model4-668 - współczynnik ufności, minimalna-model4-669

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-670 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-671 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-672 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-673 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-674

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-675 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-676 .

minimalna-model4-677

minimalna-model4-678

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-679 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-680 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-681 sumujemy minimalna-model4-682 i minimalna-model4-683 czyli minimalna-model4-684 .

minimalna-model4-685

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-686 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-687

minimalna-model4-688

minimalna-model4-689

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-690 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-691 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować frakcję rodzin tego osiedla, które posiadają samochód osobowy z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 369 rodzin.

Źródło: Elżbieta Sojka,Statystyka w przykładach i zadaniach,Śląskie Wydawnictwa Naukowe, str. 177