NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Chcemy oszacować odsetek radnych w pewnym mieście legitymujących się wykształceniem wyższym. Z przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że frakcja ta wynosi 15%. Ustal, jaka powinna być minimalna liczebność próby przy maksymalnym błędzie szacunku 3% i współczynniku ufności 0,95.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ustal, jaka powinna być minimalna liczebność próby przy maksymalnym błędzie szacunku 3% i współczynniku ufności 0,95.

Występują tu zwroty: jaka powinna być minimalna liczebność próby ... , przy maksymalnym błędzie szacunku ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Chcemy oszacować odsetek radnych w pewnym mieście legitymujących się wykształceniem wyższym.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych, więc je pomijamy.

Z przeprowadzonych wcześniej badań wynika, że frakcja ta wynosi 15%.

Na podstawie wcześniejszych badań dowiadujemy się, że frakcja radnych w pewnym mieście legitymujących się wykształceniem wyższym wynosi 15%. Jest to procent = frakcja, a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-626 .

Ustal, jaka powinna być minimalna liczebność próby przy maksymalnym błędzie szacunku 3% i współczynniku ufności 0,95 .”

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-627 . Ponadto maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-628 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-629 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-630 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA radni pewnego miasta
PRÓBA minimalna-model4-631 wybranych radnych
minimalna-model4-632
minimalna-model4-633

minimalna-model4-634

minimalna-model4-635 - współczynnik ufności, minimalna-model4-636

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-637 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-638 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-639 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-640 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-641

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-642 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-643 .

minimalna-model4-644

minimalna-model4-645

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-646 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-647 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-648 sumujemy minimalna-model4-649 i minimalna-model4-650 czyli minimalna-model4-651 .

minimalna-model4-652

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-653 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-654

minimalna-model4-655

minimalna-model4-656

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-657 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-658 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek radnych w pewnym mieście legitymujących się wykształceniem wyższym z ufnością 0,95, należy wylosować do próby 545 osób.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka,Wydaw. Naukowe PWN, str. 216