NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Zbadać, ile należy wylosować niezależnie przyszłych wyborców by zbadać czy oddadzą oni głosy na kandydata X, przyjmując maksymalny błąd szacunku rzędu 4%, zaś współczynnik ufności 0,96. Przypuszcza się, że szacowany procent wyborców wyniesie 25% .

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Zbadać, ile należy wylosować niezależnie przyszłych wyborców by zbadać czy oddadzą oni głosy na kandydata X, przyjmując maksymalny błąd szacunku rzędu 4%, zaś współczynnik ufności 0,96.

Występują tu zwroty: ile należy wylosować niezależnie ... , maksymalny błąd szacunku ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Zbadać, ile należy wylosować niezależnie przyszłych wyborców by zbadać czy oddadzą oni głosy na kandydata X, przyjmując maksymalny błąd szacunku rzędu 4%, zaś współczynnik ufności 0,96.

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-560 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-561 . Poziom ufności wynosi minimalna-model4-562 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-563 .

Przypuszcza się, że szacowany procent wyborców wyniesie 25%.

Jako wstępne oszacowanie przyjęto, że 25% wyborców odda głos na kandydata X. Jest to wielkość podana w procentach, a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-564 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA przyszli wyborcy
PRÓBA minimalna-model4-565 wybranych osób
minimalna-model4-566
minimalna-model4-567

minimalna-model4-568

minimalna-model4-569 - współczynnik ufności, minimalna-model4-570

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-571 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-572 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-573 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-574 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-575

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-576 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-577 .

minimalna-model4-578

minimalna-model4-579

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-580 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-581 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-582 sumujemy minimalna-model4-583 i minimalna-model4-584 czyli minimalna-model4-585 .

minimalna-model4-586

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-587 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-588

minimalna-model4-589

minimalna-model4-590

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-591 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-592 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować procent wyborców, którzy oddadzą głosy na kandydata X z ufnością 0,96, należy wylosować do próby 493 osób.