NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Określić na poziomie ufności 0,9, jaka powinna być minimalna liczebność próby dla oszacowania odsetka osób, które wezmą udział w wyborach samorządowych z dopuszczalnym błędem 5%. Jako wstępne oszacowanie przyjąć frekwencję w poprzednich wyborach wynoszącą 40%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Określić na poziomie ufności 0,9, jaka powinna być minimalna liczebność próby dla oszacowania odsetka osób, które wezmą udział w wyborach samorządowych z dopuszczalnym błędem 5%.

Występują tu zwroty: poziom ufności... , jaka powinna być minimalna liczebność próby ... , z dopuszczalnym błędem ... . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Określić na poziomie ufności 0,9, jaka powinna być minimalna liczebność próby dla oszacowania odsetka osób, które wezmą udział w wyborach samorządowych z dopuszczalnym błędem 5%.

Poziom ufności wynosi minimalna-model4-527 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-528 . Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-529 . Ponadto dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-530 .

Jako wstępne oszacowanie przyjąć frekwencję w poprzednich wyborach wynoszącą 40%.

Jako wstępne oszacowanie przyjmujemy frekwencję z poprzednich wyborów wynoszącą 40%. Jest to wielkość podana w procentach (zresztą losujemy próbę w celu oszacowania odsetka osób biorących udział w wyborach), a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-531 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA osoby biorące udział w wyborach samorządowych
PRÓBA minimalna-model4-532 wybranych osób
minimalna-model4-533
minimalna-model4-534

minimalna-model4-535

minimalna-model4-536 - współczynnik ufności, minimalna-model4-537

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-538 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-539 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-540 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-541 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-542

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-543 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-544 .

minimalna-model4-545

minimalna-model4-546

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-547 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-548 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-549 sumujemy minimalna-model4-550 i minimalna-model4-551 czyli minimalna-model4-552 .

minimalna-model4-553

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-554 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-555

minimalna-model4-556

minimalna-model4-557

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-558 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-559 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek osób, które wezmą udział w wyborach samorządowych z ufnością 0,9, należy wylosować do próby 259 osób.