NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile należy wylosować konserw rybnych, aby oszacować frakcję puszek ze znakiem jakości Q, jeżeli zakłada się, że frakcja ta powinna wynosić 20%, a dopuszczalny błąd szacunku nie przekracza 5%. Przyjąć poziom ufności równy 0,95 .

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile należy wylosować konserw rybnych, aby oszacować frakcję puszek ze znakiem jakości Q, jeżeli zakłada się, że frakcja ta powinna wynosić 20%, a dopuszczalny błąd szacunku nie przekracza 5%.

Występują tu zwroty: ile należy wylosować konserw ... , dopuszczalny błąd szacunku ... . W kolejnym zdaniu pojawia się również wyrażenie poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ile należy wylosować konserw rybnych, aby oszacować frakcję puszek ze znakiem jakości Q, jeżeli zakłada się, że frakcja ta powinna wynosić 20%, a dopuszczalny błąd szacunku nie przekracza 5%.

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-494 . Dowiadujemy się, że frakcja puszek ze znakiem jakości powinna wynosić 20%. Jest to procent = frakcja, a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-495 . Ponadto dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-496 .

Przyjąć poziom ufności równy 0,95 .”

Poziom ufności wynosi minimalna-model4-497 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-498 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA konserwy rybne
PRÓBA minimalna-model4-499 wybranych konserw
minimalna-model4-500
minimalna-model4-501

minimalna-model4-502

minimalna-model4-503 - współczynnik ufności, minimalna-model4-504

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-505 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-506 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-507 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-508 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-509

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-510 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-511 .

minimalna-model4-512

minimalna-model4-513

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-514 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-515 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-516 sumujemy minimalna-model4-517 i minimalna-model4-518 czyli minimalna-model4-519 .

minimalna-model4-520

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-521 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-522

minimalna-model4-523

minimalna-model4-524

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-525 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-526 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować frakcję puszek ze znakiem jakości Q z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 246 konserw.