NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Przy obróbce technologicznej ryb zakłada się, że frakcja odpadów przy patroszeniu powinna wynosić 30% wagi ryby minimalna-model4-456 . Jak dużą należy wylosować próbę w celu ustalenia procentu wagi ryby, którą stanowią odpady przy błędzie minimalna-model4-457 i poziomie ufności 0,95?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak dużą należy wylosować próbę w celu ustalenia procentu wagi ryby, którą stanowią odpady przy błędzie minimalna-model4-458 i poziomie ufności 0,95?

Występują tu zwroty: jak dużą należy wylosować próbę ... , przy błędzie ... . Podano również poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Przy obróbce technologicznej ryb zakłada się, że frakcja odpadów przy patroszeniu powinna wynosić 30% wagi ryby minimalna-model4-459 .

Dowiadujemy się, że frakcja odpadów przy patroszeniu powinna wynosić 30%. Jest to procent = frakcja, a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-460 . Jak widać nie ma żadnych wątpliwości co do oznaczenia.

Jak dużą należy wylosować próbę w celu ustalenia procentu wagi ryby, którą stanowią odpady przy błędzie minimalna-model4-461 i poziomie ufności 0,95?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-462 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-463 . Poziom ufności wynosi minimalna-model4-464 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-465 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA ryby przy obróbce
PRÓBA minimalna-model4-466 wybranych ryb
minimalna-model4-467
minimalna-model4-468

minimalna-model4-469

minimalna-model4-470 - współczynnik ufności, minimalna-model4-471

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-472 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-473 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-474 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-475 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-476

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-477 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-478 .

minimalna-model4-479

minimalna-model4-480

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-481 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-482 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-483 sumujemy minimalna-model4-484 i minimalna-model4-485 czyli minimalna-model4-486 .

minimalna-model4-487

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-488 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-489

minimalna-model4-490

minimalna-model4-491

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-492 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-493 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić procent wagi ryby, którą stanowią odpady z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 6897 ryb.