NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

a) Jaka powinna być minimalna liczebność próby, niezbędna do oszacowania odsetka uczniów zamierzających po maturze kontynuować studia, jeśli w klasie liczącej 40 uczniów 70% zamierza kontynuować naukę w szkole wyższej (przyjąć poziom ufności 0,9 i maksymalny błąd szacunku 5%)?

b) Jak zmieni się szacowana liczebność próby, jeśli w badanej klasie tylko 50% uczniów będzie kontynuować naukę?

c) Jaka jest minimalna liczebność próby niezbędnej do oszacowania tego odsetka ze względnym błędem do 5%?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jaka powinna być minimalna liczebność próby, niezbędna do oszacowania odsetka uczniów zamierzających po maturze kontynuować studia, jeśli w klasie liczącej 40 uczniów 70% zamierza kontynuować naukę w szkole wyższej (przyjąć poziom ufności 0,9 i maksymalny błąd szacunku 5%)?

Występują tu zwroty: jaka powinna być minimalna liczebność próby ... , maksymalny błąd szacunku ... . Pojawia się również wyrażenie: poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jaka powinna być minimalna liczebność próby, niezbędna do oszacowania odsetka uczniów zamierzających po maturze kontynuować studia, jeśli w klasie liczącej 40 uczniów 70% zamierza kontynuować naukę w szkole wyższej (przyjąć poziom ufności 0,9 i maksymalny błąd szacunku 5%)?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-301 . Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej uczniów tzw. pilotażowej, której liczebność oznaczamy minimalna-model4-302 . Ponadto dowiadujemy się, że 70% uczniów z tej klasy zamierza studiować. Jest to procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-303 . Poziom ufności wynosi minimalna-model4-304 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-305 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-306 .

Jak zmieni się szacowana liczebność próby, jeśli w badanej klasie tylko 50% uczniów będzie kontynuować naukę?

W drugiej części zadania, wszystkie wypisane parametry nie zmienią się poza wskaźnikiem struktury, który wynosi minimalna-model4-307 .

Jaka jest minimalna liczebność próby niezbędnej do oszacowania tego odsetka ze względnym błędem do 5%?

Trzecia część zadania będzie dotyczyć oszacowania minimalnej liczebności próby przy względnym błędzie szacunku minimalna-model4-308 . Pamiętajmy, że bezwzględny maksymalny (dopuszczalny) błąd szacunku minimalna-model4-309 nie jest tą samą wielkością co względny błąd szacunku minimalna-model4-310 !

Najpierw wykonamy obliczenia dla minimalna-model4-311 , później dla minimalna-model4-312 , a następnie porównamy wyniki.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA uczniowie
PRÓBA minimalna-model4-313 wybranych uczniów
minimalna-model4-314

minimalna-model4-315

minimalna-model4-316 - współczynnik ufności, minimalna-model4-317

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-318 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-319 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-320 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-321 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-322

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

AD. a)

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-323 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-324 .

minimalna-model4-325

minimalna-model4-326

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-327 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-328 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-329 sumujemy minimalna-model4-330 i minimalna-model4-331 czyli minimalna-model4-332 .

minimalna-model4-333

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-334 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-335

minimalna-model4-336

minimalna-model4-337

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-338 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-339 .

AD. b)

Natomiast po zmianie wskaźnika struktury z 0,7 na minimalna-model4-340 i niezmienionymi pozostałymi parametrami otrzymujemy minimalna-model4-341 :

minimalna-model4-342

minimalna-model4-343

minimalna-model4-344

minimalna-model4-345

minimalna-model4-346

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-347 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-348 .

AD. c)

Tym razem w porównaniu z pierwszym podpunktem zmianie ulega wyłącznie względny błąd wskaźnika struktury minimalna-model4-349 . Jak widać w wybranej formule minimalna-model4-350 nie ma takiego parametru.

Opisuje się go wzorem minimalna-model4-351 , gdzie wreszcie pojawia się minimalna-model4-352 (bezwzględny maksymalny błąd szacunku). Obliczamy zatem nowy dopuszczalny błąd szacunku minimalna-model4-353 podstawiając minimalna-model4-354 oraz minimalna-model4-355 :

minimalna-model4-356

minimalna-model4-357

minimalna-model4-358

minimalna-model4-359

Wracamy do minimalnej liczebności próby:

minimalna-model4-360

minimalna-model4-361

minimalna-model4-362

minimalna-model4-363

minimalna-model4-364

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-365 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-366 .

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Interpretacja brzmi następująco:

AD. a) Aby oszacować odsetek uczniów zamierzających po maturze kontynuować studia z ufnością 0,9, należy wylosować do próby 226 osób.

AD. b) Gdy odsetek uczniów pragnących kontynuować naukę zmniejszymy z 70% do 50% minimalna liczebność próby wzrośnie o minimalna-model4-367 osób.

AD. c) Aby oszacować odsetek uczniów zamierzających po maturze kontynuować studia z ufnością 0,9, należy wylosować do próby 462 osoby. (nowy błąd szacunku minimalna-model4-368 zmalał z poziomu minimalna-model4-369 czy automatycznie pobrana próba musi być większa)

Źródło: Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka,Statystyka - elementy teorii i zadania,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, str. 275