NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile osób należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 2% ocenić udział w rynku pewnej firmy, jeżeli wiemy, że w pewnym mieście produkty tej firmy kupuje 28% klientów? Przyjąć współczynnik ufności 0,95.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile osób należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 2% ocenić udział w rynku pewnej firmy, jeżeli wiemy, że w pewnym mieście produkty tej firmy kupuje 28% klientów?

Występują tu zwroty: ilu osób należy wylosować do próby ... , z maksymalnym błędem szacunku ... . W kolejnym zdaniu pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ile osób należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 2% ocenić udział w rynku pewnej firmy, jeżeli wiemy, że w pewnym mieście produkty tej firmy kupuje 28% klientów?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-235 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-236 . Dowiadujemy się, że 28% klientów kupuje produkty danej firmy. Jest to udział (wielkość podana w procentach), a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-237 .

Przyjąć współczynnik ufności 0,95.

Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-238 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-239 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA potencjalni klienci
PRÓBA minimalna-model4-240 wybranych osób
minimalna-model4-241
minimalna-model4-242

minimalna-model4-243

minimalna-model4-244 - współczynnik ufności, minimalna-model4-245

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-246 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-247 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-248 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-249 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-250

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-251 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-252 .

minimalna-model4-253

minimalna-model4-254

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-255 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-256 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-257 sumujemy minimalna-model4-258 i minimalna-model4-259 czyli minimalna-model4-260 .

minimalna-model4-261

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-262 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-263

minimalna-model4-264

minimalna-model4-265

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-266 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-267 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ocenić udział w rynku pewnej firmy z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 1937 osób.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka - aspekty praktyczne i teoretyczne,Wyd.Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, str. 119