NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jak liczną próbę faktur należy wylosować do badania, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku frakcji ogółu faktur z błędami nie przekroczył 5%? Według wstępnych ocen odsetek faktur z błędami nie przekracza 30%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczną próbę faktur należy wylosować do badania, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku frakcji ogółu faktur z błędami nie przekroczył 5%?

Występują tu zwroty: jak liczną próbę faktur należy wylosować do badania ... , maksymalny błąd szacunku ... . Ponadto pojawia się wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jak liczną próbę faktur należy wylosować do badania, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku frakcji ogółu faktur z błędami nie przekroczył 5%?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-202 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-203 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-204 . Ponadto maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-205 .

Według wstępnych ocen odsetek faktur z błędami nie przekracza 30%.

Jako wstępne oszacowanie przyjmujemy odsetek faktur wynoszący 30%. Jest to wielkość podana w procentach (zresztą losujemy próbę w celu oszacowania frakcji ogółu faktur z błędami), a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-206 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA faktury
PRÓBA minimalna-model4-207 wybranych faktur
minimalna-model4-208
minimalna-model4-209

minimalna-model4-210

minimalna-model4-211 - współczynnik ufności, minimalna-model4-212

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-213 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-214 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-215 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-216 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-217

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-218 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-219 .

minimalna-model4-220

minimalna-model4-221

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-222 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-223 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-224 sumujemy minimalna-model4-225 i minimalna-model4-226 czyli minimalna-model4-227 .

minimalna-model4-228

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-229 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-230

minimalna-model4-231

minimalna-model4-232

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-233 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-234 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować frakcję ogółu faktur z błędami z ufnością 0,9, należy wylosować do próby 226 faktur.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 116