NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Właściciel Fitness Club zamierza wprowadzić dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne dla swoich klientek. W tym celu planuje on zakup specjalnych urządzeń sportowych. Na podstawie próby losowej 200 klientek tego klubu ustalono, że 160 spośród nich będzie korzystać z nowo zakupionych urządzeń. Jak liczna próba losowa klientek powinna zostać pobrana, aby przy współczynniku ufności 0,95 oraz maksymalnym błędzie szacunku nieprzekraczającym 5%, oszacować udział korzystających z nowego sprzętu wśród ogółu klientek tego klubu?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczna próba losowa klientek powinna zostać pobrana, aby przy współczynniku ufności 0,95 oraz maksymalnym błędzie szacunku nieprzekraczającym 5%, oszacować udział korzystających z nowego sprzętu wśród ogółu klientek tego klubu?

Występują tu zwroty: jak liczna próba losowa klientek powinna zostać pobrana ... , maksymalnym błędzie szacunku ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Właściciel Fitness Club zamierza wprowadzić dodatkowe ćwiczenia gimnastyczne dla swoich klientek.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych, więc je pomijamy.

W tym celu planuje on zakup specjalnych urządzeń sportowych.

Tu również nie ma nic interesującego z punktu widzenia analizy danych.

Na podstawie próby losowej 200 klientek tego klubu ustalono, że 160 spośród nich będzie korzystać z nowo zakupionych urządzeń.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej klientek tzw. pilotażowej, której liczebność oznaczamy minimalna-model4-168 . Ponadto dowiadujemy się, że 160 kobiet z 200 wylosowanych zamierza korzystać z nowych urządzeń. Jest to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem minimalna-model4-169 . Dzięki tym danym możemy obliczyć procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej minimalna-model4-170 .

Jak liczna próba losowa klientek powinna zostać pobrana, aby przy współczynniku ufności 0,95 oraz maksymalnym błędzie szacunku nieprzekraczającym 5%, oszacować udział korzystających z nowego sprzętu wśród ogółu klientek tego klubu?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-171 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-172 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-173 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-174 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA klientki Fitness Club
PRÓBA minimalna-model4-175 wybranych kobiet
minimalna-model4-176

minimalna-model4-177

minimalna-model4-178 - współczynnik ufności, minimalna-model4-179

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-180 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-181 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-182 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian mogliśmy obliczyć spodziewany wskaźnik struktury minimalna-model4-183 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-184

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-185 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-186 .

minimalna-model4-187

minimalna-model4-188

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-189 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-190 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-191 sumujemy minimalna-model4-192 i minimalna-model4-193 czyli minimalna-model4-194 .

minimalna-model4-195

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-196 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-197

minimalna-model4-198

minimalna-model4-199

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-200 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-201 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować udział korzystających z nowego sprzętu wśród ogółu klientek z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 246 kobiet.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 115