NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ilu absolwentów kierunków ekonomicznych należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 2% i współczynnikiem ufności 0,95 oszacować odsetek absolwentów pracujących na stanowisku biegłego rewidenta? Przypuszcza się, że odsetek ten jest rzędu 10%.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu absolwentów kierunków ekonomicznych należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 2% i współczynnikiem ufności 0,95 oszacować odsetek absolwentów pracujących na stanowisku biegłego rewidenta?

Występują tu zwroty: ilu (...) należy wylosować do próby ... , z maksymalnym błędem szacunku ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Ilu absolwentów kierunków ekonomicznych należy wylosować do próby, aby z maksymalnym błędem szacunku 2% i współczynnikiem ufności 0,95 oszacować odsetek absolwentów pracujących na stanowisku biegłego rewidenta?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model4-135 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-136 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-137 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-138 .

Przypuszcza się, że odsetek ten jest rzędu 10%.

Dowiadujemy się, że odsetek absolwentów pracujących na stanowisku biegłego rewidenta wynosi 10%. Jest to odsetek, a więc założony z góry wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-139 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA absolwenci studiów ekonomicznych
PRÓBA minimalna-model4-140 wybranych absolwentów
minimalna-model4-141
minimalna-model4-142

minimalna-model4-143

minimalna-model4-144 - współczynnik ufności, minimalna-model4-145

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-146 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-147 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-148 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-149 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-150

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-151 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-152 .

minimalna-model4-153

minimalna-model4-154

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-155 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-156 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-157 sumujemy minimalna-model4-158 i minimalna-model4-159 czyli minimalna-model4-160 .

minimalna-model4-161

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-162 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-163

minimalna-model4-164

minimalna-model4-165

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-166 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-167 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek odsetek absolwentów pracujących na stanowisku biegłego rewidenta z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 865 osób.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 114