NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie pewnej lokalnej gazety zapytano 1200 losowo wybrane osoby, czy zagłosują w najbliższych wyborach. Twierdząco odpowiedziały 682 osoby. Sprawdź czy próba jest wystarczająco liczna, aby z maksymalnym błędem szacunku wynoszącym 5% oszacować odsetek osób chcących zagłosować. W zadaniu proszę przyjąć współczynnik ufności 0,96.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Sprawdź czy próba jest wystarczająco liczna, aby z maksymalnym błędem szacunku wynoszącym 5% oszacować odsetek osób chcących zagłosować.

Występuje tu zwrot: sprawdź czy próba jest wystarczająco liczna ... oraz z maksymalnym błędem szacunku ... . W kolejnym zdaniu pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W sondażu przeprowadzonym na zlecenie pewnej lokalnej gazety zapytano 1200 losowo wybrane osoby, czy zagłosują w najbliższych wyborach.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej tzw. pilotażowej, której liczebność oznaczamy minimalna-model4-101 .

Twierdząco odpowiedziały 682 osoby.

Ponadto dowiadujemy się, że 682 osoby z 1200 ankietowanych zamierza głosować w najbliższych wyborach. Jest to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem minimalna-model4-102 . Dzięki tym danym możemy obliczyć procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej minimalna-model4-103 .

Sprawdź czy próba jest wystarczająco liczna, aby z maksymalnym błędem szacunku wynoszącym 5% oszacować odsetek osób chcących zagłosować.

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-104 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-105 .

W zadaniu proszę przyjąć współczynnik ufności 0,96.

Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-106 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-107 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA potencjalni wyborcy
PRÓBA minimalna-model4-108 wybranych osób
minimalna-model4-109

minimalna-model4-110

minimalna-model4-111 - współczynnik ufności, minimalna-model4-112

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-113 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-114 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-115 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian mogliśmy obliczyć spodziewany wskaźnik struktury minimalna-model4-116 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-117

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-118 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-119 .

minimalna-model4-120

minimalna-model4-121

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-122 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-123 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-124 sumujemy minimalna-model4-125 i minimalna-model4-126 czyli minimalna-model4-127 .

minimalna-model4-128

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-129 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-130

minimalna-model4-131

minimalna-model4-132

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-133 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-134 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek osób chcących zagłosować z ufnością 0,96 należy wylosować do próby 413 osób, czyli próba jest wystarczająco liczna.