NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować odsetek dni, w których wystąpi co najwyżej jedna awaria na poziomie ufności 0,96 z maksymalnym błędem oceny 3%, jeśli w czasie 4 miesięcy było 80 takich dni?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Czytamy całe zadanie:

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować odsetek dni, w których wystąpi co najwyżej jedna awaria na poziomie ufności 0,96 z maksymalnym błędem oceny 3%, jeśli w czasie 4 miesięcy było 80 takich dni?

Występują tu zwroty: jaka powinna być liczebność próby ... , z maksymalnym błędem oceny ... . Pojawia się również wyrażenie poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy i analizujemy zadanie.

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować odsetek dni, w których wystąpi co najwyżej jedna awaria na poziomie ufności 0,96 z maksymalnym błędem oceny 3%, jeśli w czasie 4 miesięcy było 80 takich dni?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-67 . Poziom ufności wynosi minimalna-model4-68 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-69 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-70 . Ponadto uzyskujemy informację, że monitorowano występowanie awarii przez 4 miesiące, gdzie w ciągu 80 dni stwierdzono wystąpienie awarii. Czas obserwacji czyli 4 miesiące jest nieco zakamuflowaną próbą pilotażową w zadaniu. Zamieniamy miesiące na dni przyjmując, że liczebność każdego miesiąca to 30 dni. Liczebność próby wstępnej oznaczamy minimalna-model4-71 dni. Z kolei 80 dni, w których wystąpiła awaria to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem minimalna-model4-72 . Dzięki tym danym możemy obliczyć procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej minimalna-model4-73 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA dni obserwacji
PRÓBA minimalna-model4-74 wybranych dni
minimalna-model4-75

minimalna-model4-76

minimalna-model4-77 - współczynnik ufności, minimalna-model4-78

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-79 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-80 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-81 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian mogliśmy obliczyć spodziewany wskaźnik struktury minimalna-model4-82 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-83

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-84 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-85 .

minimalna-model4-86

minimalna-model4-87

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-88 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-89 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-90 sumujemy minimalna-model4-91 i minimalna-model4-92 czyli minimalna-model4-93 .

minimalna-model4-94

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-95 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-96

minimalna-model4-97

minimalna-model4-98

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-99 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-100 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek dni, w których wystąpi co najwyżej jedna awaria z ufnością 0,96 należy prowadzić obserwację przez 1033 dni.

Źródło: Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka,Statystyka - elementy teorii i zadania,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, str. 282