NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W wyniku badania stanu zdrowia 1000 losowo wybranych dzieci zamieszkałych w Warszawie u 250 stwierdzono wady wzroku. Jak liczna powinna być próba, aby przy współczynniku ufności 0,95 oszacować odsetek ogółu dzieci z wadami wzroku, jeśli nie chcemy się pomylić o więcej niż 4%?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczna powinna być próba, aby przy współczynniku ufności 0,95 oszacować odsetek ogółu dzieci z wadami wzroku, jeśli nie chcemy się pomylić o więcej niż 4%?

Występuje tu zwrot: jak liczna powinna być próba ... . Co prawda nie pojawia się bezpośrednio wyrażenie maksymalny dopuszczalny błąd szacunku, ale można odnaleźć stwierdzenie bezpośrednio wskazujące na ten parametr: nie chcemy się pomylić o więcej niż ... . Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W wyniku badania stanu zdrowia 1000 losowo wybranych dzieci zamieszkałych w Warszawie u 250 stwierdzono wady wzroku.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej dzieci tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model4-0 . Ponadto dowiadujemy się, że 250 dzieci z 1000 wylosowanych ma wady wzroku. Jest to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem minimalna-model4-1 . Dzięki tym danym możemy obliczyć procent, a więc wskaźnik struktury z próby pilotażowej minimalna-model4-2 .

Jak liczna powinna być próba, aby przy współczynniku ufności 0,95 oszacować odsetek ogółu dzieci z wadami wzroku, jeśli nie chcemy się pomylić o więcej niż 4%?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model4-3 . Współczynnik ufności wynosi minimalna-model4-4 . Od razu wyznaczamy minimalna-model4-5 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-6 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA dzieci zamieszkałe w Warszawie
PRÓBA minimalna-model4-7 wybranych dzieci
minimalna-model4-8

minimalna-model4-9

minimalna-model4-10 - współczynnik ufności, minimalna-model4-11

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-12 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-13 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Mamy próbę pilotażowej o konkretnej liczebności , ale niemożliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-14 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian mogliśmy obliczyć spodziewany wskaźnik struktury minimalna-model4-15 z próby pilotażowej , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-16

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-17 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-18 .

minimalna-model4-19

minimalna-model4-20

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-21 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-22 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-23 sumujemy minimalna-model4-24 i minimalna-model4-25 czyli minimalna-model4-26 .

minimalna-model4-27

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-28 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-29

minimalna-model4-30

minimalna-model4-31

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-32 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-33 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek ogółu dzieci z wadami wzroku z ufnością 0,95 należy wylosować do próby 451 dzieci.

Źródło: Helena Kassyk-Rokicka,Statystyka  - zbiór zadań,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 68