NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Postanowiono zbadać, jaki odsetek gabinetów stomatologicznych funkcjonuje na wsi. Badanie wstępne wykazało, że jest ich około 10%. Ile gabinetów należy wylosować, by oszacować odsetek gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na wsi z dokładnością do 2% przy minimalna-model4-370 ?

a) 609 b)1691 c) 370 d) 864 e) inna liczebność, jaka? …..

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile gabinetów należy wylosować, by oszacować odsetek gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na wsi z dokładnością do 2% przy minimalna-model4-371 ?

Występują tu zwroty: ile gabinetów należy wylosować ... , z dokładnością. Co prawda nie podano współczynnika ufności, ale jest już gotowa minimalna-model4-372 . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Postanowiono zbadać, jaki odsetek gabinetów stomatologicznych funkcjonuje na wsi.

W tym zdaniu nie ma danych liczbowych, więc je pomijamy.

Badanie wstępne wykazało, że jest ich około 10%.

Dowiadujemy się, że 10% gabinetów funkcjonuje na wsi. Jest to procent ogółu gabinetów z badania wstępnego, a więc wskaźnik struktury w populacji. Opisujemy go symbolem minimalna-model4-373 .

Ile gabinetów należy wylosować, by oszacować odsetek gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na wsi z dokładnością do 2% przy minimalna-model4-374 ?

Szukamy liczebności próby gabinetów, którą oznaczamy literą minimalna-model4-375 . Dokładność oszacowania czyli maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model4-376 . Podano również gotowe minimalna-model4-377 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA gabinety stomatologiczne
PRÓBA minimalna-model4-378 wybranych gabinetów
minimalna-model4-379
minimalna-model4-380

minimalna-model4-381

minimalna-model4-382

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model4-383 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model4-384 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Nie mamy próby pilotażowej o konkretnej liczebności , gdzie możliwe jest wyliczenie wariancji minimalna-model4-385 , wobec tego odrzucamy również modele II i III. W zamian dysponujemy spodziewanym wskaźnikiem struktury minimalna-model4-386 , zatem wybieramy model IV .

minimalna-model4-387

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model4-388 konkretnymi liczbami. Zgodnie ze wzorem minimalna-model4-389 .

minimalna-model4-390

minimalna-model4-391

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model4-392 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model4-393 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model4-394 sumujemy minimalna-model4-395 i minimalna-model4-396 czyli minimalna-model4-397 .

minimalna-model4-398

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model4-399 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model4-400

minimalna-model4-401

minimalna-model4-402

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model4-403 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model4-404 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować odsetek gabinetów stomatologicznych funkcjonujących na wsi z ufnością 0,9 należy wylosować do próby 606 gabinetów. Wybieramy zatem odpowiedź A, różnica między rezultatami wynika z zaokrąglonej wartości odczytanej z tablic, tak jak już wcześniej wspomniałam reguły zaokrąglania zależą od wykładowcy :).