NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Rozkład liczby usterek w wybranych losowo wyrobach produkowanych przez pewien zakład przedstawia tabela:

Liczba usterek
0
1
2
3
4
Liczba wyrobów
14
28
36
28
14

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować przeciętną liczbę usterek z maksymalnym błędem równym 1 usterce na poziomie ufności 0,95?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować przeciętną liczbę usterek z maksymalnym błędem równym 1 usterce na poziomie ufności 0,95?

Występują tu zwroty: jaka powinna być liczebność próby ... , z maksymalnym błędem równym ... . Odnajdujemy również wyrażenie: poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Rozkład liczby usterek w wybranych losowo wyrobach produkowanych przez pewien zakład przedstawia tabela:

Liczba usterek
0
1
2
3
4
Liczba wyrobów
14
28
36
28
14

Z podanej tabeli wynika, że wylosowano minimalna-model3-41 sztuk wyrobów z różną ilością usterek do próby. Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model3-42 . Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami tabelarycznymi, to zawsze możemy policzyć średnią minimalna-model3-43 , wariancję minimalna-model3-44 i odchylenie standardowe minimalna-model3-45 (lub minimalna-model3-46 , minimalna-model3-47 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Jaka powinna być liczebność próby, aby oszacować przeciętną liczbę usterek z maksymalnym błędem równym 1 usterce na poziomie ufności 0,95?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model3-48 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model3-49 usterka. Podano również poziom ufności, a więc minimalna-model3-50 . Od razu wyznaczamy minimalna-model3-51 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA wyroby produkowane przez zakład
PRÓBA minimalna-model3-52 wybranych wyrobów
minimalna-model3-53 tabela z danymi (można obliczyć średnią minimalna-model3-54 , wariancję minimalna-model3-55 minimalna-model3-56 , odchylenie standardowe minimalna-model3-57 minimalna-model3-58 )

minimalna-model3-59

minimalna-model3-60 - współczynnik ufności, minimalna-model3-61

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model3-62 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model3-63 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest większa niż 30 ( minimalna-model3-64 ) i istnieje możliwość wyliczenia minimalna-model3-65 z próby wstępnej na podstawie tabeli z danymi- wobec tego wybieramy model III .

minimalna-model3-66

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model3-67 konkretnymi liczbami. Jak widać brakuje tylko minimalna-model3-68 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć liczebności próby właściwej. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi tabelarycznymi, gdzie warianty cechy nie są w formie przedziałów tzn. od … do... , tylko konkretnymi liczbami tzw. danymi punktowymi. Tak więc mamy do czynienia z szeregiem punktowym. Przeredagujmy zatem tabelę z zadania właśnie na ten szereg.

minimalna-model3-69 - liczba usterek
minimalna-model3-70 - liczba wyrobów
minimalna-model3-71
minimalna-model3-72
minimalna-model3-73
minimalna-model3-74
minimalna-model3-75
minimalna-model3-76
minimalna-model3-77
minimalna-model3-78
minimalna-model3-79
minimalna-model3-80
minimalna-model3-81 (suma)
minimalna-model3-82

Częstym problemem jest określenie, które dane należy określić oznaczeniem minimalna-model3-83 , a które minimalna-model3-84 . Najłatwiej rozpoznać po tym, że liczby w przypadku minimalna-model3-85 są w kolejności albo są uporządkowane. Wartości minimalna-model3-86 praktycznie nigdy nie są ustawione kolejno. Podobną sytuację mamy w powyższej tabeli.

Wzór na wariancję z danych szeregu punktowego wygląda następująco: minimalna-model3-87 . Jest też alternatywa minimalna-model3-88 minimalna-model3-89 , ale będziemy używać pierwszej wersji. Jak widać do policzenia wariancji i tak niezbędna jest średnia minimalna-model3-90 .

W szeregu punktowym średnią liczymy ze wzoru minimalna-model3-91 minimalna-model3-92 . Objaśnijmy go. Znak minimalna-model3-93 oznacza sumę. Pod tym symbolem znajduje się zapis minimalna-model3-94 , a nad nim minimalna-model3-95 , minimalna-model3-96 to wartości kolejnych obserwacji, a minimalna-model3-97 liczebności dla tych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy sumować kolejne iloczyny, gdzie minimalna-model3-98 będzie rosło od minimalna-model3-99 aż do wartości minimalna-model3-100 , a więc minimalna-model3-101 , czyli ogólnie:

minimalna-model3-102

W naszym przypadku minimalna-model3-103 znad znaku sumy oznacza liczbę klas (ilość wierszy w tabeli z danymi, ilość wariantów obserwacji). Tak więc średnia będzie miała uproszczony wzór:

minimalna-model3-104 minimalna-model3-105

Czym jest minimalna-model3-106 , minimalna-model3-107 oraz minimalna-model3-108 ? Wszystko to pokażmy dokładnie w tabeli:

Numer klasy
minimalna-model3-109 - liczba usterek
minimalna-model3-110 - liczba wyrobów
minimalna-model3-111
minimalna-model3-112
minimalna-model3-113
minimalna-model3-114
minimalna-model3-115
minimalna-model3-116
minimalna-model3-117
minimalna-model3-118
minimalna-model3-119
minimalna-model3-120
minimalna-model3-121
minimalna-model3-122
minimalna-model3-123
minimalna-model3-124
minimalna-model3-125
minimalna-model3-126 klas
minimalna-model3-127 (suma)
minimalna-model3-128

Uzupełniając wzór dla minimalna-model3-129 i minimalna-model3-130 otrzymujemy:

minimalna-model3-131

Oczywiście możemy uzupełnić go danymi z tabeli, ale proponuję nadal korzystać z tabeli i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru jest dość długi i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na średnią z szeregu punktowego, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Każdą wartość minimalna-model3-132 mnożymy przez odpowiadającą mu wartość minimalna-model3-133 , a następnie sumujemy powstałe iloczyny. Przecięcie wiersza z symbolem minimalna-model3-134 i kolumny minimalna-model3-135 daje kompletny licznik wzoru na średnią.

Numer klasy
minimalna-model3-136 - liczba usterek
minimalna-model3-137 - liczba wyrobów
minimalna-model3-138
minimalna-model3-139
minimalna-model3-140
minimalna-model3-141
minimalna-model3-142
minimalna-model3-143
minimalna-model3-144
minimalna-model3-145
minimalna-model3-146
minimalna-model3-147
minimalna-model3-148
minimalna-model3-149
minimalna-model3-150
minimalna-model3-151
minimalna-model3-152
minimalna-model3-153
minimalna-model3-154
minimalna-model3-155
minimalna-model3-156
minimalna-model3-157
minimalna-model3-158
minimalna-model3-159
minimalna-model3-160 (suma)
minimalna-model3-161
minimalna-model3-162

minimalna-model3-163

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję minimalna-model3-164 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

minimalna-model3-165

i dla minimalna-model3-166 oraz minimalna-model3-167 :

minimalna-model3-168

Tu też można podstawiać dane z tabeli, ale ponownie proponuję trzymać się obliczeń tabelarycznych. Można kontynuować poprzednią tabelę dopisując kolejne kolumny. Znowu krok po kroku będziemy tworzyć licznik ze wzoru. Dopisana pierwsza kolumna - od każdej wariantu cechy minimalna-model3-169 odejmujemy wcześniej wyliczoną średnią minimalna-model3-170 , druga kolumna to podniesienie wyników z poprzedniej do kwadratu. Ostatnia to wymnożenie wyników z drugiej przez odpowiadające im wartości minimalna-model3-171 i dopiero ona jest sumowana (przecięcie wiersza z symbolem minimalna-model3-172 i minimalna-model3-173 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

Numer klasy
minimalna-model3-174 - liczba usterek
minimalna-model3-175 - liczba wyrobów
minimalna-model3-176
minimalna-model3-177
minimalna-model3-178
minimalna-model3-179
minimalna-model3-180
minimalna-model3-181
minimalna-model3-182
minimalna-model3-183
minimalna-model3-184
minimalna-model3-185
minimalna-model3-186
minimalna-model3-187
minimalna-model3-188
minimalna-model3-189
minimalna-model3-190
minimalna-model3-191
minimalna-model3-192
minimalna-model3-193
minimalna-model3-194
minimalna-model3-195
minimalna-model3-196
minimalna-model3-197
minimalna-model3-198
minimalna-model3-199
minimalna-model3-200
minimalna-model3-201
minimalna-model3-202
minimalna-model3-203
minimalna-model3-204
minimalna-model3-205
minimalna-model3-206
minimalna-model3-207
minimalna-model3-208
minimalna-model3-209
minimalna-model3-210 (suma)
minimalna-model3-211
minimalna-model3-212

A więc minimalna-model3-213

Skoro udało nam się obliczyć wartość minimalna-model3-214 , to możemy wreszcie wrócić do głównej istoty naszego zadania i uzupełniamy wzór minimalna-model3-215 :

minimalna-model3-216

minimalna-model3-217

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model3-218 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model3-219 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model3-220 sumujemy minimalna-model3-221 i minimalna-model3-222 czyli minimalna-model3-223 .

minimalna-model3-224

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model3-225 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model3-226

minimalna-model3-227

minimalna-model3-228

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model3-229 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model3-230 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średnią liczbę usterek w wybranych losowo wyrobach produkowanych przez pewien zakład z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 6 wyrobów (wylosowana wcześniej próba pilotażowa o liczebności 120 jest aż nadto wystarczająca).

Źródło: Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka,Statystyka - elementy teorii i zadania,Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, str. 282