NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W celu zbadania czasu dojazdu do pracy w pewnym dużym przedsiębiorstwie pobrano wstępną próbę losową o liczebności 36 pracowników. Z tej wstępnej, pilotażowej próby obliczono następujące statystyki: minimalna-model3-0 minuty oraz minimalna-model3-1 minuty 2 . Ilu pracowników należy wylosować do próby zasadniczej, aby przy szacowaniu średniego dojazdu w populacji generalnej nie popełnić błędu większego niż 2 minuty? Przyjmij współczynnik ufności 0,95.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu pracowników należy wylosować do próby zasadniczej, aby przy szacowaniu średniego dojazdu w populacji generalnej nie popełnić błędu większego niż 2 minuty?

Występują tu zwroty: ilu pracowników należy wylosować do próby zasadniczej ... , nie popełnić błędu większego niż ....

Przymnij współczynnik ufności 0,95.

W kolejnym zdaniu odnajdujemy również wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W celu zbadania czasu dojazdu do pracy w pewnym dużym przedsiębiorstwie pobrano wstępną próbę losową o liczebności 36 pracowników.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - wyraźnie zaznaczono, że jest to próba wstępna pracowników tzw. pilotażowa, której liczebność oznaczamy minimalna-model3-2 .

Z tej wstępnej, pilotażowej próby obliczono następujące statystyki: minimalna-model3-3 minuty oraz minimalna-model3-4 minuty 2 .

Kolejne zdanie dostarcza informacji na temat podstawowych parametrów dotyczących próby pilotażowej tzn. średnią minimalna-model3-5 minut oraz nieobciążoną wariancję (tzw. z daszkiem) minimalna-model3-6 minuty 2 (wariancja zawsze jest podawana w jednostkach podniesionych do kwadratu). Nie ma tu żadnych wątpliwości co do oznaczeń statystyk z próby.

Ilu pracowników należy wylosować do próby zasadniczej, aby przy szacowaniu średniego dojazdu w populacji generalnej nie popełnić błędu większego niż 2 minuty?

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model3-7 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model3-8 minuty.

Przymnij współczynnik ufności 0,95.

Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model3-9 . Od razu wyznaczamy minimalna-model3-10 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy pewnego dużego przedsiębiorstwa
PRÓBA minimalna-model3-11 wybranych pracowników
minimalna-model3-12

minimalna-model3-13

minimalna-model3-14 - współczynnik ufności, minimalna-model3-15

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model3-16 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model3-17 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest większa niż 30 ( minimalna-model3-18 ) i znane jest minimalna-model3-19 - wobec tego wybieramy model III .

minimalna-model3-20

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model3-21 konkretnymi liczbami. Pamiętajmy, że wartość minimalna-model3-22 jest już podniesiona do potęgi drugiej i nie wykonujmy tego ponownie! Mamy tu wartość z daszkiem, oczywiście możemy przeliczyć ją na wartość minimalna-model3-23 , ale tu już zależy od podejścia prowadzącego. Często nie zwraca się uwagi i przyjmuje się minimalna-model3-24 .

minimalna-model3-25

minimalna-model3-26

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model3-27 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model3-28 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model3-29 sumujemy minimalna-model3-30 i minimalna-model3-31 czyli minimalna-model3-32 .

minimalna-model3-33

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model3-34 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model3-35

minimalna-model3-36

minimalna-model3-37

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model3-38 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model3-39 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średni dojazd w populacji generalnej z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 262 pracowników (dolosować do próby minimalna-model3-40 pracowników).

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka,Wydaw. Naukowe PWN, str. 215