NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Dokonano 5 niezależnych pomiarów głębokości jeziora w pewnym punkcie. Stwierdzono, że średnia arytmetyczna wynosi 5 metrów, zaś wariancja 0,015 m 2 . Przyjmując współczynnik ufności minimalna-model2-949 wskaż minimalną liczbę pomiarów gwarantującą co najmniej dwukrotną lepszą precyzję oszacowania głębokości:

a) 10 b) 13 c) 18 d) 20 e) inna liczba, jaka?............

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przyjmując współczynnik ufności minimalna-model2-950 wskaż minimalną liczbę pomiarów gwarantującą co najmniej dwukrotną lepszą precyzję oszacowania głębokości

Występują tu zwroty: wskaż minimalną liczbę pomiarów... , precyzję oszacowania ... (inaczej błąd szacunku). Odnajdujemy również wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Dokonano 5 niezależnych pomiarów głębokości jeziora w pewnym punkcie.

Dowiadujemy się, że dokonano 5 pomiarów, a więc wylosowano próbę. Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej (pilotażowej), którą oznaczamy minimalna-model2-951 pomiarów.

Stwierdzono, że średnia arytmetyczna wynosi 5 metrów, zaś wariancja 0,015 m 2 .

Dowiadujemy się, że średnia w próbie wstępnej wynosi minimalna-model2-952 metrów, a wariancja to minimalna-model2-953 m 2 . Oczywiście użyto symboli średniej i wariancji dla próby.

Przyjmując współczynnik ufności minimalna-model2-954 wskaż minimalną liczbę pomiarów gwarantującą co najmniej dwukrotną lepszą precyzję oszacowania głębokości

Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-955 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-956 . Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model2-957 . Precyzja oszacowania, a więc maksymalny błąd szacunku minimalna-model2-958 nie jest jeszcze konkretną liczbą. Wiemy na razie tylko, że ma być on dwa razy lepszy od precyzji w próbie 5-elementowej, bo tylko taką mamy do porównania. Wrócimy do tego problemu w dalszych obliczeniach.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA punktowe pomiary głębokości jeziora
PRÓBA minimalna-model2-959 wybranych pomiarów głębokości
minimalna-model2-960

minimalna-model2-961 (dwa razy lepsze minimalna-model2-962 niż w przypadku próby 5-elementowej)

minimalna-model2-963 - współczynnik ufności, minimalna-model2-964

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-965 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-966 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-967 ) i znane jest minimalna-model2-968 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję bez daszka, oczywiście można wybrać wersję z daszkiem, ale wypadałoby przeliczyć minimalna-model2-969 na minimalna-model2-970 .

minimalna-model2-971

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-972 konkretnymi liczbami. Mamy gotową wartość minimalna-model2-973 , więc nie podnosimy jej ponownie do kwadratu.

minimalna-model2-974

minimalna-model2-975

I tu pojawia się problem, ponieważ w zadaniu nie ma konkretnej wartości minimalna-model2-976 , czyli maksymalnego błędu szacunku. Jednak mamy w treści zadania informację, że błąd ten ma być dwa razy lepszy od precyzji w próbie 5-elementowej. Ale jaki jest wzór na błąd w tejże próbie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie chwilowo wrócimy do estymacji przedziałowej i wybierzemy model, który pasuje do naszych danych (wzory na minimalną liczebność próby zostały wyprowadzone właśnie z modeli estymacji przedziałowej). Przypominam, że pierwsze trzy modele dotyczące minimalnej liczebności próby (w tym nasz model II) są ściśle związane z szacowaniem średniej w populacji. Wobec tego bierzemy pod uwagę modele estymacji średniej .

Mamy do wyboru trzy modele. Sprawdzamy: minimalna-model2-977 nie jest znana oraz liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-978 ), zatem wybieramy model II . W danych mamy minimalna-model2-979 , więc interesuje nas wersja wzoru bez daszka.

minimalna-model2-980

No dobrze, wzór wybrany, ale nadal nie ma śladu minimalna-model2-981 . Przypominam, że we wzorze na dany model wartość minimalna-model2-982 to wielkość odjęta i dodana do średniej minimalna-model2-983 :

minimalna-model2-984

Zatem minimalna-model2-985 .

Wracamy do danych i uzupełniamy wzór:

minimalna-model2-986

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-987 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-988 i 4 stopni swobody.

minimalna-model2-989

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-990 :

minimalna-model2-991 m

Właśnie obliczyliśmy błąd szacunku minimalna-model2-992 dla próby 5-elementowej, ale w tym zadaniu interesuje nas dwa razy lepsze minimalna-model2-993 niż w przypadku próby 5-elementowej. W tym momencie należy pomyśleć logicznie i absolutnie nie będziemy mnożyć przez 2! Precyzja oszacowania jest lepsza wtedy, gdy błąd szacunku jest niższy, a więc w naszym przypadku musimy dzielić na 2 wartość minimalna-model2-994 . Zatem żądany błąd szacunku do określenia minimalnej liczebności próby minimalna-model2-995 .

Teraz możemy wrócić do obliczeń na minimalną liczebność próby i otrzymujemy:

minimalna-model2-996

minimalna-model2-997

minimalna-model2-998

minimalna-model2-999

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-1000 , czyli czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-1001 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować głębokość jeziora z ufnością 0,95, należy wykonać 18 pomiarów, czyli odpowiedź C.