NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Wylosowano 26 studentów uczelni sportowej, by oszacować przeciętny wynik skoku wzwyż ogółu uczelni sportowych. W próbie stwierdzono odchylenie standardowe 5 cm. Przyjmując do wnioskowania minimalna-model2-898 wskaż minimalną liczebność próby dającą możliwość oszacowania z precyzją dwa razy lepszą niż przy próbie 26 osobowej:

a) 101 b) 90 c) 159 d) 841

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przyjmując do wnioskowania minimalna-model2-899 wskaż minimalną liczebność próby dającą możliwość oszacowania z precyzją dwa razy lepszą niż przy próbie 26 osobowej

Występują tu zwroty: wskaż minimalną liczebność próby , możliwość oszacowania z precyzją... (inaczej z błędem szacunku). Co prawda nie ma wyrażenia: poziom ufności, ale mamy już gotową wartość minimalna-model2-900 . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Wylosowano 26 studentów uczelni sportowej, by oszacować przeciętny wynik skoku wzwyż ogółu uczelni sportowych.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej (pilotażowej), którą oznaczamy minimalna-model2-901 studentów.

W próbie stwierdzono odchylenie standardowe 5 cm.

Dowiadujemy się, że odchylenie standardowe w próbie wstępnej wynosi minimalna-model2-902 cm. Oczywiście użyto symbolu odchylenia dla próby.

Przyjmując do wnioskowania minimalna-model2-903 wskaż minimalną liczebność próby dającą możliwość oszacowania z precyzją dwa razy lepszą niż przy próbie 26 osobowej

Podano tu nie współczynnik ufności, ale już gotową minimalna-model2-904 , więc nie musimy jej obliczać. Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model2-905 . Precyzja oszacowania, a więc maksymalny błąd szacunku minimalna-model2-906 nie jest jeszcze konkretną liczbą. Wiemy na razie tylko, że ma być on dwa razy lepszy od precyzji w próbie 26 osobowej. Wrócimy do tego problemu w dalszych obliczeniach.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci uczelni sportowych
PRÓBA minimalna-model2-907 wybranych studentów
minimalna-model2-908

minimalna-model2-909 (dwa razy lepsze minimalna-model2-910 niż w przypadku próby 26 osobowej)

minimalna-model2-911

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-912 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-913 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-914 ) i znane jest minimalna-model2-915 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję bez daszka, oczywiście można wybrać wersję z daszkiem, ale wypadałoby przeliczyć minimalna-model2-916 na minimalna-model2-917 .

minimalna-model2-918

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-919 konkretnymi liczbami.

minimalna-model2-920

minimalna-model2-921

I tu pojawia się problem, ponieważ w zadaniu nie ma konkretnej wartości minimalna-model2-922 , czyli maksymalnego błędu szacunku. Jednak mamy w treści zadania informację, że błąd ten ma być dwa razy lepszy od precyzji w próbie 26 osobowej. Ale jaki jest wzór na błąd w tejże próbie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie chwilowo wrócimy do estymacji przedziałowej i wybierzemy model, który pasuje do naszych danych (wzory na minimalną liczebność próby zostały wyprowadzone właśnie z modeli estymacji przedziałowej). Przypominam, że pierwsze trzy modele dotyczące minimalnej liczebności próby (w ty nasz model II) są ściśle związane z szacowaniem średniej w populacji. Wobec tego bierzemy pod uwagę modele estymacji średniej . Potwierdzenie znajdujemy w zdaniu:

Wylosowano 26 studentów uczelni sportowej, by oszacować przeciętny wynik skoku wzwyż ogółu uczelni sportowych.

Mamy do wyboru trzy modele. Sprawdzamy: minimalna-model2-923 nie jest znana oraz liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-924 ), zatem wybieramy model II . W danych mamy minimalna-model2-925 , więc interesuje nas wersja wzoru bez daszka.

minimalna-model2-926

No dobrze, wzór wybrany, ale nadal nie ma śladu minimalna-model2-927 . Przypominam, że we wzorze na dany model wartość minimalna-model2-928 to wielkość odjęta i dodana do średniej minimalna-model2-929 :

minimalna-model2-930

Zatem minimalna-model2-931 .

Wracamy do danych i uzupełniamy wzór:

minimalna-model2-932

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-933 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-934 i 25 stopni swobody.

minimalna-model2-935

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-936 :

minimalna-model2-937 cm

Właśnie obliczyliśmy błąd szacunku minimalna-model2-938 dla próby 26-osobowej, ale w tym zadaniu interesuje nas dwa razy lepsze minimalna-model2-939 niż w przypadku próby 26 osobowej. I teraz należy pomyśleć logicznie i absolutnie nie będziemy mnożyć przez 2! Precyzja oszacowania jest lepsza wtedy, gdy błąd szacunku jest niższy, a więc w naszym przypadku musimy dzielić na 2 wartość minimalna-model2-940 . Zatem żądany błąd szacunku do określenia minimalnej liczebności próby minimalna-model2-941 .

Teraz możemy wrócić do obliczeń na minimalną liczebność próby i otrzymujemy:

minimalna-model2-942

minimalna-model2-943

minimalna-model2-944

minimalna-model2-945

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-946 , czyli otrzymujemy minimalna-model2-947 (nie ma potrzeby zaokrąglania, bo liczba jest całkowita).

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować przeciętny wynik skoku wzwyż ogółu uczelni sportowych z ufnością 0,95 (bo minimalna-model2-948 ), do próby należy wylosować 101 studentów, czyli odpowiedź A.