NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W oparciu o próbkę o liczebności 13 osób stwierdzono, że zawartość pewnego składnika odżywczego w konserwach oferowanych w handlu wynosi średnio 70 ze współczynnikiem zmienności 16%. Ile puszek konserw należy wylosować, by szacować poziom składnika przy minimalna-model2-838 ?

a) 13 b) 68 c) 304 d) 149 e) inna liczebność, jaka? ...

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile puszek konserw należy wylosować, by szacować poziom składnika przy minimalna-model2-839 ?

Występuje tu zwrot: ile puszek konserw należy wylosować ... . Podano również gotową wartość minimalna-model2-840 . Nie ma wszystkich słów-kluczy, ale mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby ze względu na podane wyrażenie (ile należy wylosować do próby), które jest najważniejsze w odróżnianiu tego typu zadań.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W oparciu o próbkę o liczebności 13 osób stwierdzono, że zawartość pewnego składnika odżywczego w konserwach oferowanych w handlu wynosi średnio 70 ze współczynnikiem zmienności 16% .”

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej (pilotażowej), którą oznaczamy minimalna-model2-841 . Uzyskujemy również informację, że zawartość składnika w puszce konserwy w próbie wstępnej wynosi średnio 70, a więc jest to średnia, którą oznaczymy minimalna-model2-842 .

Podano również współczynnik zmienności dla próby, który zapisuje się jako minimalna-model2-843 . Od razu rozszyfrujmy czym jest ten parametr. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej (podaje się go najczęściej w procentach), czyli minimalna-model2-844 . Podstawiając średnią i wartość współczynnika możemy wyznaczyć wartość odchylenia standardowego minimalna-model2-845 w próbie wstępnej:

minimalna-model2-846

Następnie stosując najzwyklejsze przekształcenia matematyczne wyznaczmy minimalna-model2-847 . Na początku można pozbyć się np. procentów, więc dzielimy przez minimalna-model2-848 :

minimalna-model2-849

minimalna-model2-850

Teraz wystarczy pomnożyć obie strony przez 70 i uzyskujemy minimalna-model2-851 :

minimalna-model2-852

minimalna-model2-853

minimalna-model2-854

Ile puszek konserw należy wylosować, by szacować poziom składnika przy minimalna-model2-855 ?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model2-856 . Tym razem podano gotową wyznaczoną minimalna-model2-857 , a nie współczynnik ufności.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA konserwy oferowane w handlu
PRÓBA minimalna-model2-858 wybranych puszek
minimalna-model2-859

minimalna-model2-860

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-861 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-862 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-863 ) i znane jest minimalna-model2-864 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję bez daszka, oczywiście można wybrać wersję z daszkiem, ale wypadałoby przeliczyć minimalna-model2-865 na minimalna-model2-866 .

minimalna-model2-867

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-868 konkretnymi liczbami.

minimalna-model2-869

minimalna-model2-870

I tu pojawia się problem, ponieważ w zadaniu nie ma słowa o wartości minimalna-model2-871 , czyli o maksymalnym błędzie szacunku.

Od razu ominę dalsze obliczenia w tym specyficznym wypadku i podam wynik. Warto pamiętać, że nie mając jakichkolwiek założeń co do minimalna-model2-872 , minimalna liczebność próby zawsze wyjdzie równa liczebności próby pilotażowej (w naszym przypadku minimalna-model2-873 ).

Mogłabym właściwie zakończyć na poprzednim stwierdzeniu, ale z racji tego, że w kolejnych dwóch zadaniach wartość maksymalnego błędu szacunku minimalna-model2-874 będzie potrzebna i nie otrzymamy tak kuriozalnego przypadku, pokażę jak obliczyć wartość minimalna-model2-875 , gdy nie ma go bezpośrednio podanego w treści zadania.

Na początku wrócimy do estymacji przedziałowej i wybierzemy model, który pasuje do naszych danych (wzory na minimalną liczebność próby zostały wyprowadzone właśnie z modeli estymacji przedziałowej). Przypominam, że pierwsze trzy modele dotyczące minimalnej liczebności próby (w tym nasz model II) są ściśle związane z szacowaniem średniej w populacji. Wobec tego bierzemy pod uwagę modele estymacji średniej . Mamy do wyboru trzy modele. Sprawdzamy: minimalna-model2-876 nie jest znana oraz liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-877 ), zatem wybieramy model II . W danych mamy minimalna-model2-878 , więc interesuje nas wersja wzoru bez daszka.

minimalna-model2-879

No dobrze, wzór wybrany, ale nadal nie ma śladu minimalna-model2-880 . Przypominam, że we wzorze na dany model wartość minimalna-model2-881 to wielkość odjęta i dodana do średniej minimalna-model2-882 :

minimalna-model2-883

Zatem minimalna-model2-884 .

Wracamy do danych i uzupełniamy wzór:

minimalna-model2-885

minimalna-model2-886

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-887 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-888 i 12 stopni swobody.

minimalna-model2-889

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-890 :

minimalna-model2-891

minimalna-model2-892

Teraz możemy wrócić do obliczeń na minimalną liczebność próby i otrzymujemy:

minimalna-model2-893

minimalna-model2-894

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-895 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-896 (gdyby nie zaokrąglać wyników w pośrednich obliczeniach, to dokładnie otrzymamy 13).

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować przeciętną zawartość pewnego składnika odżywczego w konserwach oferowanych w handlu z ufnością 0,95 (bo minimalna-model2-897 ), do próby należy wylosować 13 puszek, czyli odpowiedź A. Można się pokusić o stwierdzenie, że jest to nieokreślona liczba puszek, ponieważ maksymalny błąd szacunku nie został określony, a więc odpowiedź E.