NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Jaką liczbę tynkarzy pewnego kombinatu budowlanego należy pobrać do próby, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować średnią wydajność ich pracy (w m 2 /h) z błędem nie przekraczającym 10%, jeżeli dla 20 losowo wybranych tynkarzy średnia wydajność wynosiła 5, zaś nieobciążona wariancja wynosi 0,8836?

a) 23 b) 24 c) 540 d) 22 e) żadna odpowiedź nie jest poprawna

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na:

Jaką liczbę tynkarzy pewnego kombinatu budowlanego należy pobrać do próby, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować średnią wydajność ich pracy (w m 2 /h) z błędem nie przekraczającym 10%, jeżeli dla 20 losowo wybranych tynkarzy średnia wydajność wynosiła 5, zaś nieobciążona wariancja wynosi 0,8836?

Występują tu zwroty: jaką liczbę tynkarzy (...) należy pobrać do próby , przy współczynniku ufności.... oraz z błędem nie przekraczającym... .Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zadanie i wyławiamy dane liczbowe.

Jaką liczbę tynkarzy pewnego kombinatu budowlanego należy pobrać do próby, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować średnią wydajność ich pracy (w m 2 /h) z błędem nie przekraczającym 10%, jeżeli dla 20 losowo wybranych tynkarzy średnia wydajność wynosiła 5, zaś nieobciążona wariancja wynosi 0,8836?

Szukamy liczebności próby tynkarzy, którą oznaczamy literą minimalna-model2-805 . Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-806 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-807 . Znamy również maksymalny błąd szacunku, który wynosi minimalna-model2-808 . Następnie dowiadujemy się, że liczebność próby tynkarzy wynosi 20. Oczywiście wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model2-809 . Uzyskujemy również informację, że średnia wydajność w tej próbie wynosi minimalna-model2-810 m 2 /h oraz nieobciążona wariancja dla tejże próby (nieobciążona - tzw. z daszkiem) wynosi minimalna-model2-811 . Oczywiście użyliśmy oznaczeń dla próby.

Dane liczbowe zostały już przeanalizowane, ale wrócimy na chwilę do maksymalnego błędu szacunku minimalna-model2-812 . Trzeba pamiętać, że musi on być podany w tych samych jednostkach co inne parametry z próby - w naszym przypadku jednostką jest m 2 /h. Nie może być tak, że na przykład średnia czy odchylenie z próby jest podane w m 2 /h, a błąd szacunku w procentach lub ułamku. Co zatem zrobić w takim przypadku? Przyjrzyjmy się jeszcze raz treści zadania i znajdźmy jaki parametr ma być szacowany przy szukanej przez nas minimalnej liczebności próby:

Jaką liczbę tynkarzy pewnego kombinatu budowlanego należy pobrać do próby, aby przy współczynniku ufności 0,98 oszacować średnią wydajność ich pracy (w m 2 /h) z błędem nie przekraczającym 10%, jeżeli dla 20 losowo wybranych tynkarzy średnia wydajność wynosiła 5, zaś nieobciążona wariancja wynosi 0,8836?

Szacujemy średnią dla populacji wszystkich tynkarzy i to dla niej szukamy błędu szacunku. Problem w tym, że średniej dla wszystkich tynkarzy nie znamy. Wobec tego przyjmuje się, że ten 10% błąd obliczymy ze średniej z próby pilotażowej, a więc minimalna-model2-813 m 2 /h.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA tynkarze pewnego kombinatu budowlanego
PRÓBA minimalna-model2-814 wybranych tynkarzy
minimalna-model2-815

minimalna-model2-816

minimalna-model2-817 - współczynnik ufności, minimalna-model2-818

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-819 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-820 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-821 ) i znane jest minimalna-model2-822 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję wzoru z minimalna-model2-823 (z daszkiem).

minimalna-model2-824

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-825 konkretnymi liczbami. Pamiętajmy, że już mamy minimalna-model2-826 , więc nie podnosimy wartości 0,8836 do kwadratu.

minimalna-model2-827

minimalna-model2-828

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-829 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-830 i 19 stopni swobody.

minimalna-model2-831

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-832 :

minimalna-model2-833

minimalna-model2-834

minimalna-model2-835

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-836 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-837 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średni średnią wydajność pracy tynkarzy z ufnością 0,98 do próby należy wylosować 23 tynkarzy. Wybieramy odpowiedź A.