NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

J aką liczbę drzew z lasów sosnowych należy wylosować do próby, aby przy współczynniku ufności 0,99 oszacować przeciętną wysokość drzewa w lesie sosnowym? Wariancja wysokości drzew obliczona z pilotażowej 10-elementowej próby wyniosła 25 cm 2 . Zakładamy maksymalny błąd szacunku równy 5 cm.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdania:

Jaką liczbę drzew z lasów sosnowych należy wylosować do próby, aby przy współczynniku ufności 0,99 oszacować przeciętną wysokość drzewa w lesie sosnowym?

Zakładamy maksymalny błąd szacunku równy 5 cm.

Występują tu zwroty: jaką liczbę drzew (...) należy wylosować do próby... , maksymalny błąd szacunku... . Odnajdujemy również wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Jaką liczbę drzew z lasów sosnowych należy wylosować do próby, aby przy współczynniku ufności 0,99 oszacować przeciętną wysokość drzewa w lesie sosnowym?

Szukamy liczebności próby, którą oznaczamy literą minimalna-model2-773 . Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-774 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-775 .

Wariancja wysokości drzew obliczona z pilotażowej 10-elementowej próby wyniosła 25 cm 2 .

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej, którą oznaczamy minimalna-model2-776 . Uzyskujemy również informację, że wariancja w próbie wstępnej wynosi minimalna-model2-777 cm 2 . Oczywiście użyto oznaczeń parametrów dla próby. Wariancja wysokości drzew jest określona w dziwnej jednostce - cm 2 , ale w przypadku wariancji (jednostka podniesiona do kwadratu) nie jest to nic nadzwyczajnego i nie należy na to zwracać większej uwagi. Przyjęło się zresztą, że samej wariancji się nie interpretuje, ale już odchylenie standardowe, które jest pierwiastkiem z wariacji - jak najbardziej.

Zakładamy maksymalny błąd szacunku równy 5 cm.

Maksymalny dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model2-778 cm.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA drzewa z lasów sosnowych
PRÓBA minimalna-model2-779 wybranych drzew
minimalna-model2-780

minimalna-model2-781

minimalna-model2-782 - współczynnik ufności, minimalna-model2-783

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-784 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-785 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-786 ) i znane jest minimalna-model2-787 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję bez daszka, oczywiście można wybrać wersję z daszkiem, ale wypadałoby przeliczyć minimalna-model2-788 na minimalna-model2-789 .

minimalna-model2-790

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-791 konkretnymi liczbami. Pamiętajmy, aby nie podnosić do kwadratu minimalna-model2-792 , bo ta operacja została już wykonana.

minimalna-model2-793

minimalna-model2-794

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-795 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-796 i 9 stopni swobody.

minimalna-model2-797

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-798 :

minimalna-model2-799

minimalna-model2-800

minimalna-model2-801

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-802 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-803 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować przeciętną wysokość drzewa w lesie sosnowym z ufnością 0,99, do próby należy wylosować 12 drzew (albo dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-804 drzewa).

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka,Wydaw. Naukowe PWN, str. 215