NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Dzienna liczba klientów obsługiwanych przez jedną kasjerkę w wylosowanych okienkach kasowych placówek pewnego banku kształtowała się następująco: 45; 54; 64; 73; 76; 82; 89; 97; 98. Ile okienek należy wylosować, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku średniej dziennej liczby klientów wynosił 10%?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ile okienek należy wylosować, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku średniej dziennej liczby klientów wynosił 10%?

Występują tu zwroty: ile okienek należy wylosować ... , maksymalny błąd szacunku .... Odnajdujemy również wyrażenie: współczynnik ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu i wyłapujemy dane liczbowe.

Dzienna liczba klientów obsługiwanych przez jedną kasjerkę w wylosowanych okienkach kasowych placówek pewnego banku kształtowała się następująco: 45; 54; 64; 73; 76; 82; 89; 97; 98.

Na wstępie dowiadujemy się, że wylosowano próbę kasowych okienek liczącą 9 sztuk (ilość wyników na to wskazuje). Oczywiście wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model2-549 . Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią minimalna-model2-550 , wariancję minimalna-model2-551 i odchylenie standardowe minimalna-model2-552 (lub minimalna-model2-553 , minimalna-model2-554 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Ile okienek należy wylosować, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku średniej dziennej liczby klientów wynosił 10%?

Szukamy liczebności próby tynkarzy, którą oznaczamy literą minimalna-model2-555 . Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-556 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-557 . Znamy również maksymalny błąd szacunku, który wynosi minimalna-model2-558 .

Dane liczbowe zostały już przeanalizowane, ale wrócimy na chwilę do maksymalnego błędu szacunku minimalna-model2-559 . Trzeba pamiętać, że musi on być podany w tych samych jednostkach co inne parametry z próby - w naszym przypadku jednostką jest ilość klientów w danym okienku kasowym. Nie może być tak, że na przykład średnia czy odchylenie z próby jest podane w ilości osób (bo tylko w takich jednostkach mamy szansę wyliczyć parametry), a błąd szacunku w procentach lub ułamku. Co zatem zrobić w takim przypadku? Przyjrzyjmy się jeszcze raz treści zadania i znajdźmy jaki parametr ma być szacowany przy szukanej przez nas minimalnej liczebności próby:

Ile okienek należy wylosować, aby przy współczynniku ufności 0,90 maksymalny błąd szacunku średniej dziennej liczby klientów wynosił 10%?

Szacujemy średnią dla populacji wszystkich tynkarzy i to dla niej szukamy błędu szacunku. Problem w tym, że średniej dla wszystkich okienek kasowych nie znamy. Wobec tego przyjmuje się, że ten 10% błąd obliczymy ze średniej z próby pilotażowej, a więc minimalna-model2-560 klientów w okienku. Jak widać, potrzebna będzie średnia z próby.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA okienka kasowe w banku
PRÓBA minimalna-model2-561 wybranych okienek
minimalna-model2-562 minimalna-model2-563 -dane indywidualne (można obliczyć średnią minimalna-model2-564 , wariancję minimalna-model2-565 minimalna-model2-566 , odchylenie standardowe minimalna-model2-567 minimalna-model2-568 )

minimalna-model2-569

minimalna-model2-570 - współczynnik ufności, minimalna-model2-571

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-572 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-573 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-574 ). Dysponując danymi indywidualnymi jesteśmy w stanie wyliczyć minimalna-model2-575 lub minimalna-model2-576 - wobec tego wybieramy model II . Którą wersję wzoru wybierzemy, zależy od nas. Znacznie częściej używana jest wersja z minimalna-model2-577 (z daszkiem), więc i ja wybiorę tą wersję.

minimalna-model2-578

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-579 konkretnymi liczbami.

Jak widać brakuje średniej minimalna-model2-580 (do maksymalnego błędu szacunku minimalna-model2-581 ) i minimalna-model2-582 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tych parametrów nie możemy obliczyć liczebności próby właściwej. Wyliczanie średniej i wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się. Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: minimalna-model2-583 minimalna-model2-584 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak minimalna-model2-585 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis minimalna-model2-586 , a nad nim minimalna-model2-587 , minimalna-model2-588 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem minimalna-model2-589 , gdzie minimalna-model2-590 będzie rosło od minimalna-model2-591 aż do wartości minimalna-model2-592 , a więc minimalna-model2-593 :

minimalna-model2-594

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

minimalna-model2-595 minimalna-model2-596

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi minimalna-model2-597 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

minimalna-model2-598 minimalna-model2-599

Czym jest minimalna-model2-600 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc minimalna-model2-601 . Dane są nawet uporządkowane od najmniejszej wartości do największej. Uporządkowanie liczb lub jego brak nie wpływa na wartość średniej. A więc np. minimalna-model2-602 .

Obliczamy średnią:

minimalna-model2-603 minimalna-model2-604

Tym samym możemy podstawić wartość średniej do maksymalnego błędu szacunku minimalna-model2-605 :

minimalna-model2-606

Wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: minimalna-model2-607 lub minimalna-model2-608 minimalna-model2-609 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Po określeniu wzoru na minimalna-model2-610 okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia minimalna-model2-611 , która przed chwilą została policzona. Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję minimalna-model2-612 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

minimalna-model2-613

i dla minimalna-model2-614 :

minimalna-model2-615

Możemy już podstawiać liczby za minimalna-model2-616 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższym tasiemcem niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości minimalna-model2-617 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem minimalna-model2-618 i minimalna-model2-619 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

minimalna-model2-620
minimalna-model2-621
minimalna-model2-622
minimalna-model2-623
minimalna-model2-624
minimalna-model2-625
minimalna-model2-626
minimalna-model2-627
minimalna-model2-628
minimalna-model2-629
minimalna-model2-630
minimalna-model2-631
minimalna-model2-632
minimalna-model2-633
minimalna-model2-634
minimalna-model2-635
minimalna-model2-636
minimalna-model2-637
minimalna-model2-638
minimalna-model2-639
minimalna-model2-640
minimalna-model2-641
minimalna-model2-642
minimalna-model2-643
minimalna-model2-644
minimalna-model2-645
minimalna-model2-646
minimalna-model2-647
minimalna-model2-648
minimalna-model2-649
minimalna-model2-650 (suma)
minimalna-model2-651

A więc minimalna-model2-652

Skoro obliczyliśmy minimalna-model2-653 to możemy uzupełnić wzór minimalna-model2-654 .

minimalna-model2-655

minimalna-model2-656

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-657 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-658 i 8 stopni swobody.

minimalna-model2-659

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-660 :

minimalna-model2-661

minimalna-model2-662

minimalna-model2-663

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-664 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-665 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średnią dzienną liczbę klientów banku z ufnością 0,9 do próby należy wylosować 21 okienek (dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-666 okienek)

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 116