NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W zakładzie P należy ustalić średni staż pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Wylosowano próbę pilotażową otrzymując następujące dane (staż w latach): 0,3; 1,9; 5,0; 2,4; 7,1; 3,0; 3,9; 4,6. Jak liczną należy pobrać próbę, jeżeli zakłada się dopuszczalny błąd szacunku średniej 1,2 lat, a poziom ufności minimalna-model2-209 . Zakłada się, że staż pracy pracowników jest normalny.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Jak liczną należy pobrać próbę, jeżeli zakłada się dopuszczalny błąd szacunku średniej 1,2 lat, a poziom ufności minimalna-model2-210 .

Występują tu zwroty: jak liczną należy pobrać próbę ... , dopuszczalny błąd szacunku.... Odnajdujemy również wyrażenie: poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W zakładzie P należy ustalić średni staż pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

W tym zdaniu nie ma danych liczbowych, więc je pomijamy.

Wylosowano próbę pilotażową otrzymując następujące dane (staż w latach): 0,3; 1,9; 5,0; 2,4; 7,1; 3,0; 3,9; 4,6.

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej pracowników tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model2-211 . Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią minimalna-model2-212 , wariancję minimalna-model2-213 i odchylenie standardowe minimalna-model2-214 (lub minimalna-model2-215 , minimalna-model2-216 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły na estymację wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Jak liczną należy pobrać próbę, jeżeli zakłada się dopuszczalny błąd szacunku średniej 1,2 lat, a poziom ufności minimalna-model2-217 .

Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model2-218 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model2-219 lat. Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-220 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-221 .

Zakłada się, że staż pracy pracowników jest normalny.

W tym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu stażu pracowników i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać minimalna-model2-222 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model2-223 i nieznanym odchyleniu standardowym minimalna-model2-224 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy bezpośrednio produkcyjni
PRÓBA minimalna-model2-225 wybranych pracowników
minimalna-model2-226 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model2-227 i nieznanym odchyleniu standardowym minimalna-model2-228
minimalna-model2-229 minimalna-model2-230 -dane indywidualne (można obliczyć średnią minimalna-model2-231 , wariancję minimalna-model2-232 minimalna-model2-233 , odchylenie standardowe minimalna-model2-234 minimalna-model2-235 )

minimalna-model2-236

minimalna-model2-237 - współczynnik ufności, minimalna-model2-238

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-239 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-240 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-241 ). Dysponując danymi indywidualnymi jesteśmy w stanie wyliczyć minimalna-model2-242 lub minimalna-model2-243 - wobec tego wybieramy model II . Którą wersję wzoru wybierzemy, zależy od nas. Znacznie częściej używana jest wersja z minimalna-model2-244 (z daszkiem), więc i ja wybiorę tą wersję.

minimalna-model2-245

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-246 konkretnymi liczbami.

Jak widać brakuje tylko minimalna-model2-247 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć liczebności próby właściwej. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się, zatem wariancję liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: minimalna-model2-248 lub minimalna-model2-249 minimalna-model2-250 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Po określeniu wzoru na minimalna-model2-251 okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia minimalna-model2-252 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: minimalna-model2-253 minimalna-model2-254 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak minimalna-model2-255 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis minimalna-model2-256 , a nad nim minimalna-model2-257 , minimalna-model2-258 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem minimalna-model2-259 , gdzie minimalna-model2-260 będzie rosło od minimalna-model2-261 aż do wartości minimalna-model2-262 , a więc minimalna-model2-263 :

minimalna-model2-264

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

minimalna-model2-265 minimalna-model2-266

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi minimalna-model2-267 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

minimalna-model2-268 minimalna-model2-269

Czym jest minimalna-model2-270 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc minimalna-model2-271 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. minimalna-model2-272 .

Obliczamy średnią:

minimalna-model2-273 minimalna-model2-274

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję minimalna-model2-275 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

minimalna-model2-276

i dla minimalna-model2-277 :

minimalna-model2-278

Możemy już podstawiać liczby za minimalna-model2-279 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższym tasiemcem niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości minimalna-model2-280 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem minimalna-model2-281 i minimalna-model2-282 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

minimalna-model2-283
minimalna-model2-284
minimalna-model2-285
minimalna-model2-286
minimalna-model2-287
minimalna-model2-288
minimalna-model2-289
minimalna-model2-290
minimalna-model2-291
minimalna-model2-292
minimalna-model2-293
minimalna-model2-294
minimalna-model2-295
minimalna-model2-296
minimalna-model2-297
minimalna-model2-298
minimalna-model2-299
minimalna-model2-300
minimalna-model2-301
minimalna-model2-302
minimalna-model2-303
minimalna-model2-304
minimalna-model2-305
minimalna-model2-306
minimalna-model2-307
minimalna-model2-308
minimalna-model2-309
minimalna-model2-310 (suma)
minimalna-model2-311

A więc minimalna-model2-312

Skoro obliczyliśmy minimalna-model2-313 to możemy uzupełnić wzór minimalna-model2-314 .

minimalna-model2-315

minimalna-model2-316

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-317 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-318 i 7 stopni swobody.

minimalna-model2-319

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-320 :

minimalna-model2-321

minimalna-model2-322

minimalna-model2-323

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-324 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-325 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby ustalić średni staż pracowników bezpośrednio produkcyjnych z ufnością 0,99 do próby należy wylosować 38 pracowników (albo dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-326 pracowników).

Źródło: Helena Kassyk-Rokicka,Statystyka  - zbiór zadań,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, str. 69