NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ilu studentów należy wylosować, aby oszacować iloraz inteligencji studentów AE z maksymalnym błędem szacunku równym 5 punktów i poziomie ufności 0,98, jeżeli w próbce wstępnej otrzymano następujące wyniki (w punktach): 100, 122, 125, 106, 135, 133, 137.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na fragment:

Ilu studentów należy wylosować, aby oszacować iloraz inteligencji studentów AE z maksymalnym błędem szacunku równym 5 punktów i poziomie ufności 0,98,...

Występują tu zwroty: ile studentów należy wylosować ... , z maksymalnym błędem szacunku .... Odnajdujemy również wyrażenie: poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zadanie.

Ilu studentów należy wylosować, aby oszacować iloraz inteligencji studentów AE z maksymalnym błędem szacunku równym 5 punktów i poziomie ufności 0,98, jeżeli w próbce wstępnej otrzymano następujące wyniki (w punktach): 100, 122, 125, 106, 135, 133, 137.

Szukamy liczebności próby właściwej studentów, którą oznaczamy literą minimalna-model2-103 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model2-104 punktów. Podano również współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-105 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-106 . Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej tzw. pilotażowej, którą oznaczamy minimalna-model2-107 . Podano również informacje o konkretnych wynikach z próby. Jeżeli dysponujemy wartościami wypisanymi po przecinku tzw. danymi indywidualnymi, to zawsze możemy policzyć średnią minimalna-model2-108 , wariancję minimalna-model2-109 i odchylenie standardowe minimalna-model2-110 (lub minimalna-model2-111 , minimalna-model2-112 ). Nie liczmy jednak tych parametrów od razu, ponieważ dopiero etap wyboru formuły wskaże nam czego potrzebujemy. Po prostu chodzi o to, żeby nie liczyć na zapas np. odchylenia, bo może okazać się niepotrzebne w późniejszych obliczeniach.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci AE
PRÓBA minimalna-model2-113 wybranych studentów
minimalna-model2-114 minimalna-model2-115 -dane indywidualne (można obliczyć średnią minimalna-model2-116 , wariancję minimalna-model2-117 minimalna-model2-118 , odchylenie standardowe minimalna-model2-119 minimalna-model2-120 )

minimalna-model2-121

minimalna-model2-122 - współczynnik ufności, minimalna-model2-123

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-124 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-125 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-126 ). Dysponując danymi indywidualnymi jesteśmy w stanie wyliczyć minimalna-model2-127 lub minimalna-model2-128 - wobec tego wybieramy model II . Którą wersję wzoru wybierzemy, zależy od nas. Znacznie częściej używana jest wersja z minimalna-model2-129 (z daszkiem), więc i ja wybiorę tą wersję.

minimalna-model2-130

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-131 konkretnymi liczbami.

Jak widać brakuje tylko minimalna-model2-132 , więc dopóki nie znajdziemy wartości tego parametru nie możemy obliczyć liczebności próby właściwej. Wyliczanie wariancji z próby jest zagadnieniem ze statystki opisowej.

Dysponujemy danymi indywidualnymi (wynikami wypisanymi po przecinku), jest ich niewiele i nie powtarzają się, zatem wariancję nieobciążoną liczymy ze wzoru związanego z danymi indywidualnymi: minimalna-model2-133 lub minimalna-model2-134 minimalna-model2-135 (obie wersje są równoważne, w praktyce pierwsza wersja jest częściej używana). Po określeniu wzoru na minimalna-model2-136 okazuje się, że w formule pozwalającej wyznaczyć wariancję potrzebna jest wartość średnia minimalna-model2-137 , więc to od niej należy zacząć obliczenia.

Wzór na średnią z danych indywidualnych wygląda następująco: minimalna-model2-138 minimalna-model2-139 . Oczywiście na chłopski rozum średnią można policzyć sumując wszystkie dane, a potem dzieląc przez ilość – jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiązanie, a podany wzór oznacza to samo. Jednak zdaję sobie sprawę, że widząc „hieroglify” tego typu wiele osób nie wie co robić, a tym bardziej jak je rozpisywać :). Mając to na uwadze postaram się przybliżyć kwestię podobnych oznaczeń rozpisując je na czynniki pierwsze.

Znak minimalna-model2-140 to symbol sumy. Pod nim znajduje się zapis minimalna-model2-141 , a nad nim minimalna-model2-142 , minimalna-model2-143 to wartości kolejnych obserwacji. Wszytko razem oznacza, że będziemy dodawać kolejne obserwacje oznaczone symbolem minimalna-model2-144 , gdzie minimalna-model2-145 będzie rosło od minimalna-model2-146 aż do wartości minimalna-model2-147 , a więc minimalna-model2-148 :

minimalna-model2-149

Tak więc średnia po rozpisaniu wygląda następująco:

minimalna-model2-150 minimalna-model2-151

Teraz przełożymy wszystko na dane z zadania. Liczebność próby wynosi minimalna-model2-152 , a więc wzór na średnią możemy zapisać następująco:

minimalna-model2-153 minimalna-model2-154

Czym jest minimalna-model2-155 ? Są to konkretne wyniki z próby, a więc minimalna-model2-156 . Jeśli ktoś chciałby uporządkować dane indywidualne od najmniejszej do największej, może to spokojnie wykonać. Porządkowanie liczb nie wpływa na wartość średniej, także może zostać tak jak jest. A więc np. minimalna-model2-157 .

Obliczamy średnią:

minimalna-model2-158 minimalna-model2-159

Dysponując wartością liczbową średniej możemy obliczyć wariancję minimalna-model2-160 . Rozpisanie wzoru wykonujemy analogicznie jak w przypadku średniej. Na początek ogólnie:

minimalna-model2-161

i dla minimalna-model2-162 :

minimalna-model2-163

Możemy już podstawiać liczby za minimalna-model2-164 , ale proponuję utworzyć tabelkę i wykonywać w niej obliczenia. Po pierwsze jest bardziej klarowna, po drugie ułamek powstały po rozpisaniu wzoru może okazać się dłuższym tasiemcem niż w tym konkretnym zadaniu i łatwo tu o pomyłkę. W tabelce powoli budujemy wzór na wariancję z danych indywidualnych, a jej nagłówki zawsze wyglądają tak samo. Na początku od każdej wartości minimalna-model2-165 odejmujemy średnią, a następnie wynik podnosimy do kwadratu. Sumujemy ostatnią kolumnę (przecięcie wiersza z symbolem minimalna-model2-166 i minimalna-model2-167 daje kompletny licznik wzoru na wariancję).

minimalna-model2-168
minimalna-model2-169
minimalna-model2-170
minimalna-model2-171
minimalna-model2-172
minimalna-model2-173
minimalna-model2-174
minimalna-model2-175
minimalna-model2-176
minimalna-model2-177
minimalna-model2-178
minimalna-model2-179
minimalna-model2-180
minimalna-model2-181
minimalna-model2-182
minimalna-model2-183
minimalna-model2-184
minimalna-model2-185
minimalna-model2-186
minimalna-model2-187
minimalna-model2-188
minimalna-model2-189
minimalna-model2-190
minimalna-model2-191
minimalna-model2-192 (suma)
minimalna-model2-193

A więc minimalna-model2-194

Skoro obliczyliśmy minimalna-model2-195 to możemy uzupełnić wzór minimalna-model2-196 .

minimalna-model2-197

minimalna-model2-198

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-199 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-200 i 6 stopni swobody.

minimalna-model2-201

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-202 :

minimalna-model2-203

minimalna-model2-204

minimalna-model2-205

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-206 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-207 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować iloraz inteligencji studentów AE z ufnością 0,98 do próby należy wylosować 84 studentów (czyli dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-208 studentów).

Źródło: Elżbieta Sojka,Statystyka w przykładach i zadaniach,Śląskie Wydawnictwa Naukowe, str. 170