NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

W celu ustalenia średnich wyników w nauce studentów trzeciego roku Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego należało wylosować próbę, która byłaby podstawą uogólnień. Na podstawie wstępnej próby pilotażowej ( minimalna-model2-667 ) obliczono, że odchylenie standardowe ( minimalna-model2-668 ) wynosiło 0,7 stopnia. Zakładając poziom ufności 0,95 oraz błąd szacunku 0,4 stopnia obliczyć minimalną liczebność próby. Zakłada się, że rozkład wyników w nauce jest normalny.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Zakładając poziom ufności 0,95 oraz błąd szacunku 0,4 stopnia obliczyć minimalną liczebność próby.

Występują tu zwroty: obliczyć minimalną liczebność próby , błąd szacunku.... Odnajdujemy również wyrażenie: poziom ufności . Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

W celu ustalenia średnich wyników w nauce studentów trzeciego roku Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego należało wylosować próbę, która byłaby podstawą uogólnień.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych, więc je pomijamy.

Na podstawie wstępnej próby pilotażowej ( minimalna-model2-669 ) obliczono, że odchylenie standardowe ( minimalna-model2-670 ) wynosiło 0,7 stopnia .

Wydaje się dziwne, że w zadaniu, którego istotą jest znalezienie liczebności próby podaje się właśnie to, czego szukamy - a więc liczebność próby. Nie ma powodu do niepokoju - jest to liczebność próby wstępnej (pilotażowej), którą oznaczono minimalna-model2-671 . Uzyskujemy również informację, że odchylenie standardowe w próbie wstępnej wynosi minimalna-model2-672 stopnia. Nie mamy w tym przypadku wątpliwości co do oznaczenia danych.

Zakładając poziom ufności 0,95 oraz błąd szacunku 0,4 stopnia obliczyć minimalną liczebność próby.

Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model2-673 . Od razu wyznaczamy minimalna-model2-674 . Maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model2-675 stopnia. Szukamy liczebności próby właściwej, którą oznaczamy literą minimalna-model2-676 .

Zakłada się, że rozkład wyników w nauce jest normalny.

W tym zdaniu występuje założenie normalności rozkładu wyników i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Nie mamy informacji na temat tego rozkładu, zatem możemy tylko zapisać minimalna-model2-677 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model2-678 i nieznanym odchyleniu standardowym minimalna-model2-679 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci trzeciego roku Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego
PRÓBA minimalna-model2-680 wybranych studentów
minimalna-model2-681 - rozkład normalny o nieznanej średniej minimalna-model2-682 i nieznanym odchyleniu standardowym minimalna-model2-683
minimalna-model2-684

minimalna-model2-685

minimalna-model2-686 - współczynnik ufności, minimalna-model2-687

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model2-688 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model2-689 nie jest znana , zatem wykluczamy model I. Ponadto wiemy, że mamy do czynienia z próbą pilotażową, której liczebność jest mniejsza niż 30 ( minimalna-model2-690 ) i znane jest minimalna-model2-691 - wobec tego wybieramy model II . Wybieramy wersję bez daszka, oczywiście można wybrać wersję z daszkiem, ale wypadałoby przeliczyć minimalna-model2-692 na minimalna-model2-693 .

minimalna-model2-694

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model2-695 konkretnymi liczbami.

minimalna-model2-696

minimalna-model2-697

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka t , zatem skorzystamy z tablic rozkładu t - Studenta: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/tstudent.pdf . Zapis minimalna-model2-698 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model2-699 i 7 stopni swobody.

minimalna-model2-700

Wracamy do obliczeń i podstawiamy do formuły minimalna-model2-701 :

minimalna-model2-702

minimalna-model2-703

minimalna-model2-704

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model2-705 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model2-706 .

Interpretacja brzmi następująco: W celu ustalenia średnich wyników w nauce studentów trzeciego roku Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego z ufnością 0,95 do próby należy wylosować 36 studentów (albo dolosować do próby pilotażowej minimalna-model2-707 studentów).