NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ilu studentów pewnej uczelni należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować średnią roczną kwotę wydatków na zakup podręczników z dopuszczalnym błędem szacunku równym 40 zł, jeśli wiadomo, że odchylenie standardowe wydatków jest równe 600 zł, a współczynnik ufności 0,95?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Ilu studentów pewnej uczelni należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować średnią roczną kwotę wydatków na zakup podręczników z dopuszczalnym błędem szacunku równym 40 zł, jeśli wiadomo, że odchylenie standardowe wydatków jest równe 600 zł, a współczynnik ufności 0,95?

Występują tu zwroty: ilu studentów pewnej uczelni należy wylosować niezależnie do próby .... , z dopuszczalnym błędem szacunku.... Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy stopniowo treść zadania.

Ilu studentów pewnej uczelni należy wylosować niezależnie do próby, aby oszacować średnią roczną kwotę wydatków na zakup podręczników z dopuszczalnym błędem szacunku równym 40 zł, jeśli wiadomo, że odchylenie standardowe wydatków jest równe 600 zł, a współczynnik ufności 0,95?

Szukamy liczebności próby (liczba studentów uczelni), którą oznaczamy literą minimalna-model1-471 . Maksymalny dopuszczalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-472 zł.

Uzyskujemy także informację, że odchylenie standardowe wydatków wynosi 600 zł. Co istotne, nie ma absolutnie żadnej wzmianki, że odchylenie jest parametrem z próby. W związku z tym przyjmujemy, że jest to odchylenie standardowe z populacji i oznaczamy je odpowiednio minimalna-model1-473 zł.

Na końcu podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-474 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-475 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA studenci pewnej uczelni
PRÓBA minimalna-model1-476 wybranych studentów
minimalna-model1-477
minimalna-model1-478

minimalna-model1-479

minimalna-model1-480 - współczynnik ufności, minimalna-model1-481

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-482 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-483 jest znana minimalna-model1-484 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-485

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-486 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-487

minimalna-model1-488

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-489 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-490 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-491 sumujemy minimalna-model1-492 i minimalna-model1-493 czyli minimalna-model1-494 .

minimalna-model1-495

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-496 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-497

minimalna-model1-498

minimalna-model1-499

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-500 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-501 .

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95, w celu oszacowania średniej rocznej kwoty wydatków na zakup podręczników, do próby należy wylosować 865 studentów.

Źródło: Mieczysław Sobczyk,Statystyka matematyczna,Wydawnictwo C. H. Beck, str. 115