NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Ile należy wylosować krów pewnej rasy do próby aby oszacować średnią wydajność mleka dla krowy tej rasy z błędem maksymalnym 0,02 jeżeli wiadomo, że odchylenie standardowe pomiaru wydajności krowy wynosi 0,2 a poziom ufności wynosi minimalna-model1-323 ?

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie w którym mieści się cała treść:

Ile należy wylosować krów pewnej rasy do próby aby oszacować średnią wydajność mleka dla krowy tej rasy z błędem maksymalnym 0,02 jeżeli wiadomo, że odchylenie standardowe pomiaru wydajności krowy wynosi 0,2 a poziom ufności wynosi minimalna-model1-324 ?

Występują tu zwroty: ile należy wylosować krów pewnej rasy do próby... , z błędem maksymalnym.... Pojawia się również wyrażenie poziom ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy całe zdanie i wyciągamy dane liczbowe.

Ile należy wylosować krów pewnej rasy do próby aby oszacować średnią wydajność mleka dla krowy tej rasy z błędem maksymalnym 0,02 jeżeli wiadomo, że odchylenie standardowe pomiaru wydajności krowy wynosi 0,2 a poziom ufności wynosi minimalna-model1-325 ?

Szukamy liczebności próby (ilość krów), którą oznaczamy literą minimalna-model1-326 . Z kolei maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-327 .

Uzyskujemy również informację, że odchylenie standardowe wydajności krów wynosi 0,2. Co ważne, nie ma tu absolutnie żadnej wzmianki, że odchylenie dotyczy próby. W związku z tym przyjmujemy, że jest to odchylenie standardowe z populacji i oznaczamy je odpowiednio minimalna-model1-328 .

Podano także współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-329 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-330 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA krowy pewnej rasy
PRÓBA minimalna-model1-331 wybranych krów
minimalna-model1-332
minimalna-model1-333

minimalna-model1-334

minimalna-model1-335 - współczynnik ufności, minimalna-model1-336

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-337 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-338 jest znana minimalna-model1-339 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-340

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-341 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-342

minimalna-model1-343

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-344 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-345 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-346 sumujemy minimalna-model1-347 i minimalna-model1-348 czyli minimalna-model1-349 .

minimalna-model1-350

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-351 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-352

minimalna-model1-353

minimalna-model1-354

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-355 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-356 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować średnią wydajność mleka dla krowy tej rasy z ufnością 0,96 należy do próby należy wylosować 421 krów.