NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Odchylenie standardowe dziennej sprzedaży pewnego produktu wynosi 70 szt. Przez ile dni należy prowadzić obserwację sprzedaży, by oszacować dzienną sprzedaż przy współczynniku ufności 0,9 z maksymalnym błędem nie większym niż 15 szt.?

a) 33 b) 40 c) 45 d) 59

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZEBNOŚCI PRÓBY?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przez ile dni należy prowadzić obserwację sprzedaży, by oszacować dzienną sprzedaż przy współczynniku ufności 0,9 z maksymalnym błędem nie większym niż 15 szt.?

Występują tu zwroty: przez ile dni należy prowadzić obserwację.... , z maksymalnym błędem.... Pojawia się również wyrażenie współczynnik ufności .. Biorąc pod uwagę wszystkie słowa-klucze mamy na pewno do czynienia z zadaniem dotyczącym minimalnej liczebności próby.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Czytamy zdanie po zdaniu.

Odchylenie standardowe dziennej sprzedaży pewnego produktu wynosi 70 szt.

Uzyskujemy informację, że odchylenie standardowe dziennej sprzedaży produktu wynosi 70 sztuk. Co ważne, nie ma tu absolutnie żadnej wzmianki, że odchylenie dotyczy próby. W związku z tym przyjmujemy, że jest to odchylenie standardowe z populacji i oznaczamy je odpowiednio minimalna-model1-292 sztuk.

Przez ile dni należy prowadzić obserwację sprzedaży, by oszacować dzienną sprzedaż przy współczynniku ufności 0,9 z maksymalnym błędem nie większym niż 15 szt.?

Szukamy liczebności próby (ilość dni obserwacji sprzedaży), którą oznaczamy literą minimalna-model1-293 . Podano współczynnik ufności, a więc minimalna-model1-294 . Od razu wyznaczamy minimalna-model1-295 . Z kolei maksymalny błąd szacunku wynosi minimalna-model1-296 sztuk.

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA dni sprzedaży produktu
PRÓBA minimalna-model1-297 wybranych dni sprzedaży
minimalna-model1-298
minimalna-model1-299

minimalna-model1-300

minimalna-model1-301 - współczynnik ufności, minimalna-model1-302

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla minimalnej liczebności próby mamy do wyboru pięć modeli. Teraz wracamy do danych i na początku sprawdzamy, czy minimalna-model1-303 jest znana. Stwierdzamy, że minimalna-model1-304 jest znana minimalna-model1-305 , zatem wybieramy model I .

minimalna-model1-306

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór minimalna-model1-307 konkretnymi liczbami.

minimalna-model1-308

minimalna-model1-309

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego: http://matma-po-ludzku.pl/materialy/statystyka/wzory/rnormalny.pdf . Zapis minimalna-model1-310 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla minimalna-model1-311 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku minimalna-model1-312 sumujemy minimalna-model1-313 i minimalna-model1-314 czyli minimalna-model1-315 .

minimalna-model1-316

Wracamy do obliczeń i podstawiamy minimalna-model1-317 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

minimalna-model1-318

minimalna-model1-319

minimalna-model1-320

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: minimalna-model1-321 , czyli ZAWSZE zaokrąglając w górę otrzymujemy minimalna-model1-322 .

Interpretacja brzmi następująco: Aby oszacować dzienną sprzedaż pewnego produktu z ufnością 0,9 należy prowadzić obserwację sprzedaży przez 59 dni. Wybieramy zatem odpowiedź D.