NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 
W wybranym tygodniu zarejestrowano 2350 kwitów, spośród których wylosowano 200 bez zwracania. Wśród wylosowanych kwitów 42 wystawiono na kwotę powyżej 150 zł. Oszacować metodą przedziałową odsetek kwitów, jakie w tym wybranym tygodniu opiewały na taką właśnie kwotę, na poziomie ufności 0,95.
1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?
Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdania:
Oszacować metodą przedziałową odsetek kwitów, jakie w tym wybranym tygodniu opiewały na taką właśnie kwotę, na poziomie ufności 0,95.
Występują tu zwroty: oszacować metodą przedziałowąpoziom ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.
2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.
Analizujemy zdanie po zdaniu.
W wybranym tygodniu zarejestrowano 2350 kwitów, spośród których wylosowano 200 bez zwracania.
Wiemy, że ogólna liczba kwitów w wybranym tygodniu wynosi 2350 i jest to liczebność populacji, czyli . Później zaczyna się opis próby (magiczne słowo wylosowano), ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości kwitów spośród tych 2350. Oznaczamy więc liczebność próby .
Wśród wylosowanych kwitów 42 wystawiono na kwotę powyżej 150 zł.
Ponadto dowiadujemy się, że 42 kwity spośród 200 wylosowanych opiewa na kwotę ponad 150 zł - jest to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem .
Oszacować metodą przedziałową odsetek kwitów, jakie w tym wybranym tygodniu opiewały na taką właśnie kwotę, na poziomie ufności 0,95.
Podano również poziom ufności , od razu wyznaczamy .
Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:
POPULACJA
2350 kwitów z danego tygodnia
PRÓBA
200 wybranych kwitów
- współczynnik ufności,
3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.
Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:
Oszacować metodą przedziałową odsetek kwitów, jakie w tym wybranym tygodniu opiewały na taką właśnie kwotę, na poziomie ufności 0,95.
Słowo odsetek oznacza, że będziemy budować przedział ufności dla wskaźnika struktury p z populacji. Na wskaźnik struktury wskazuje również wypisana w danych ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby oznaczana jako m. Spójrzmy w kartę wzorów. Dla wskaźnika struktury mamy dwie formuły. W danych wypisano m w związku z tym wybieramy pierwszy wzór. Oczywiście można użyć drugiego wzoru, bo są one równoważne, ale na początku należy wyliczyć wskaźnik struktury z próby .
image: 0F__strona_nowa_estymacjawskaznik_frakcja_mn.png
4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.
Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór konkretnymi danymi.
Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u, zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku sumujemy czyli .
image: 1F__strona_nowa_estymacjawskaznik_normalnyoo5.png
Wracamy do obliczeń i podstawiamy (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego)
5. WYNIK I INTERPRETACJA.
Ostatecznie otrzymujemy:
Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 odsetek kwitów, jakie w tym wybranym tygodniu opiewały na kwotę ponad 150 zł mieści się w przedziale od 0,154 do 0,266.
 
Zadanie pochodzi z: Statystyka : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. Wyd. 6 popr., Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 455 s.: il.; 24 cm. ISBN 83-7011-783-X