NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 
Na drodze do Zakopanego znajduje się stacja benzynowa. W sposób losowy wybrano w ciągu sezonu 900-elementową próbę losową samochodów spośród pojazdów, które korzystały w tym sezonie z usług stacji. Okazało się, że w próbie znajdowało się 120 samochodów z rejestracją zagraniczną. Przyjmując współczynnik ufności 0,99, zbudować przedział ufności, pokrywający nieznany wskaźnik struktury samochodów z rejestracją zagraniczną korzystających z usług tej stacji.
1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?
Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:
Przyjmując współczynnik ufności 0,99, zbudować przedział ufności, pokrywający nieznany wskaźnik struktury samochodów z rejestracją zagraniczną korzystających z usług tej stacji.
Występują tu zwroty: zbudować przedział ufnościwspółczynnik ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.
2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.
Analizujemy zdanie po zdaniu.
Na drodze do Zakopanego znajduje się stacja benzynowa.
Zdanie nie zawiera danych liczbowych, więc je pomijamy.
W sposób losowy wybrano w ciągu sezonu 900-elementową próbę losową samochodów spośród pojazdów, które korzystały w tym sezonie z usług stacji.
Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości samochodów spośród pojazdów korzystających z usług stacji. Oznaczamy więc liczebność próby .
Okazało się, że w próbie znajdowało się 120 samochodów z rejestracją zagraniczną.
Tu uzyskujemy informację, że 120 samochodów spośród 900 posiada rejestrację zagraniczną - jest to ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby. Opisujemy ją symbolem .
Przyjmując współczynnik ufności 0,99, zbudować przedział ufności, pokrywający nieznany wskaźnik struktury samochodów z rejestracją zagraniczną korzystających z usług tej stacji.
Podano również współczynnik ufności , od razu wyznaczamy .
Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:
POPULACJA
wszystkie pojazdy korzystające z usług stacji
PRÓBA
900 wybranych samochodów
- współczynnik ufności,
3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.
Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:
Przyjmując współczynnik ufności 0,99, zbudować przedział ufności, pokrywający nieznany wskaźnik struktury samochodów z rejestracją zagraniczną korzystających z usług tej stacji.
Oczywiście będziemy budować przedział ufności dla wskaźnika struktury p z populacji. Na wskaźnik struktury wskazuje również wypisana w danych ilość wyróżnionych obserwacji spośród próby oznaczana jako m. Spójrzmy w kartę wzorów. Dla wskaźnika struktury mamy dwie formuły. W danych wypisano m w związku z tym wybieramy pierwszy wzór. Oczywiście można użyć drugiego wzoru, bo są one równoważne, ale na początku należy wyliczyć wskaźnik struktury z próby .
image: 0F__strona_nowa_estymacjawskaznik_frakcja_mn.png
4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.
Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór konkretnymi danymi.
Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u, zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku sumujemy czyli .
image: 1F__strona_nowa_estymacjawskaznik_normalnyoo1.png
Wracamy do obliczeń i podstawiamy (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego)
5. WYNIK I INTERPRETACJA.
Ostatecznie otrzymujemy:
Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,99 wskaźnik struktury samochodów z rejestracją zagraniczną korzystających z usług tej stacji mieści się w przedziale od 0,101 do 0,159.
Statystyka: podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk. - Wyd.1 - Lublin : Wydaw.Uniw.M.Curie-Skłodowskiej, 2000 - 425 s. ; 25 cm. - ISBN 83-227-1608-7