NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Przy badaniu wysokości wynagrodzeń w przemyśle odzieżowym w 1993 r. wylosowano 500 pracowników. Na podstawie wyników próby otrzymano średnie miesięczne płace na poziomie 778 PLN oraz odchylenie standardowe równe 155 PLN. Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,95, oszacować nieznane odchylenie standardowe w rozkładzie wynagrodzeń ogółu pracowników przemysłu odzieżowego.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,95, oszacować nieznane odchylenie standardowe w rozkładzie wynagrodzeń ogółu pracowników przemysłu odzieżowego.

Co prawda nie użyto bezpośrednio zwrotu przedział ufności, ale musimy oszacować odchylenie standardowe w rozkładzie wynagrodzeń, więc wypadałoby podać przedział ufności, bo tzw. estymacja punktowa (tzn. konkretna liczba, a nie przedział) daje wynik o prawdopodobieństwie praktycznie równym zero. Dodatkowo występuje tu wyrażenie: współczynnik ufności i w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Przy badaniu wysokości wynagrodzeń w przemyśle odzieżowym w 1993 r. wylosowano 500 pracowników.

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości osób spośród wszystkich pracowników. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1815 .

Na podstawie wyników próby otrzymano średnie miesięczne płace na poziomie 778 PLN oraz odchylenie standardowe równe 155 PLN.

Dodatkowo podano podstawowe parametry dla próby na podstawie przeprowadzonych pomiarów: średnią Estymacja odchylenie 1816 oraz odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1817 (oczywiście używamy oznaczeń dla próby).

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,95, oszacować nieznane odchylenie standardowe w rozkładzie wynagrodzeń ogółu pracowników przemysłu odzieżowego.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1818 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1819 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pracownicy przemysłu odzieżowego
PRÓBA 500 wybranych pracowników
Estymacja odchylenie 1820

Estymacja odchylenie 1821 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1822

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,95, oszacować nieznane odchylenie standardowe w rozkładzie wynagrodzeń ogółu pracowników przemysłu odzieżowego.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1823 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1824 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1825 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1826 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1827 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1828

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1829 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1830

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1831 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1832 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1833 sumujemy Estymacja odchylenie 1834 i Estymacja odchylenie 1835 czyli Estymacja odchylenie 1836 .

Estymacja odchylenie 1837

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1838 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1839

Estymacja odchylenie 1840

Estymacja odchylenie 1841

Estymacja odchylenie 1842

Estymacja odchylenie 1843

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1844

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,95 nieznane odchylenie standardowe w rozkładzie wynagrodzeń ogółu pracowników przemysłu odzieżowego mieści się w przedziale od 146,23 do 164,89 PLN.

Statystyka zbiór zadań / Helena Kassyk-Rokicka, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - Wyd. 4 uaktual., ISBN: 83-208-0922-3, str. 85