NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Na podstawie losowej próby 120 tabliczek czekolady otrzymano średnią wagę równą 95 g oraz odchylenie standardowe 10 g. Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,90, oszacować przedziałowo odchylenie standardowe w rozkładzie wagi wszystkich produkowanych tabliczek czekolady.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,90, oszacować przedziałowo odchylenie standardowe w rozkładzie wagi wszystkich produkowanych tabliczek czekolady.

Występują tu zwroty: oszacować przedziałowo i współczynnik ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Na podstawie losowej próby 120 tabliczek czekolady otrzymano średnią wagę równą 95 g oraz odchylenie standardowe 10 g.

Od razu zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości jednostek spośród wszystkich tabliczek czekolady. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1785 . Dodatkowo podano podstawowe parametry dla próby na podstawie przeprowadzonych pomiarów: średnią Estymacja odchylenie 1786 oraz odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1787 (oczywiście używamy oznaczeń dla próby).

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,90, oszacować przedziałowo odchylenie standardowe w rozkładzie wagi wszystkich produkowanych tabliczek czekolady.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1788 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1789 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA produkowane tabliczki czekolady
PRÓBA 120 wybranych tabliczek
Estymacja odchylenie 1790

Estymacja odchylenie 1791 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1792

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Przyjmując współczynnik ufności na poziomie 0,90, oszacować przedziałowo odchylenie standardowe w rozkładzie wagi wszystkich produkowanych tabliczek czekolady.

Wyrażenie odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1793 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1794 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1795 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1796 jest większa od 30 Estymacja odchylenie 1797 , zatem wybieramy model II .

Estymacja odchylenie 1798

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1799 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1800

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka u , zatem skorzystamy z tablic rozkładu normalnego (link). Zapis Estymacja odchylenie 1801 oznacza konieczność odnalezienia statystyki dla Estymacja odchylenie 1802 . Czytanie z tablic rozkładu normalnego nie jest trudne. Sumuje się wartości znajdujące się na obrzeżach tzn. z kolumny, która stanowi części dziesiętne i z wiersza, który traktujemy jako części setne. W przypadku Estymacja odchylenie 1803 sumujemy Estymacja odchylenie 1804 i Estymacja odchylenie 1805 czyli Estymacja odchylenie 1806 .

Estymacja odchylenie 1807

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1808 (zaokrąglanie to indywidualna sprawa wynikająca najczęściej z preferencji prowadzącego):

Estymacja odchylenie 1809

Estymacja odchylenie 1810

Estymacja odchylenie 1811

Estymacja odchylenie 1812

Estymacja odchylenie 1813

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1814

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,90 nieznane odchylenie standardowe w rozkładzie wagi wszystkich produkowanych tabliczek czekolady mieści się w przedziale od 9,01 do 11,24 g.

Statystyka zbiór zadań / Helena Kassyk-Rokicka, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. - Wyd. 4 uaktual., ISBN: 83-208-0922-3, str. 85