NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Cecha X ma rozkład Estymacja odchylenie 1710 . Wyznaczyć przedział ufności dla odchylenia standardowego, na poziomie ufności 0,98, jeśli na podstawie 10-elementowej próby otrzymano wariancję z próby równą 18.

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Wyznaczyć przedział ufności dla odchylenia standardowego, na poziomie ufności 0,98, jeśli na podstawie 10-elementowej próby otrzymano wariancję z próby równą 18.

Występują tu zwroty: wyznaczyć przedział ufności i poziom ufności - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Cecha X ma rozkład Estymacja odchylenie 1711 .

Zapis Estymacja odchylenie 1712 oznacza, że cecha X charakteryzuje się rozkładem normalnym i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Symbol Estymacja odchylenie 1713 odczytujemy jako rozkład normalny o znanej średniej Estymacja odchylenie 1714 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1715 .

Wyznaczyć przedział ufności dla odchylenia standardowego, na poziomie ufności 0,98, jeśli na podstawie 10-elementowej próby otrzymano wariancję z próby równą 18.

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1716 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1717 . W tym zdaniu zaczyna się również opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wylosowania konkretnej ilości elementów. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1718 . Dodatkowo podano jeden z podstawowych parametrów dla próby na podstawie przeprowadzonego badania, a mianowicie wariancję Estymacja odchylenie 1719 (oczywiście użyto oznaczenia dla próby). Można od razu wyznaczyć odchylenie standardowe jako pierwiastek kwadratowy z wariancji Estymacja odchylenie 1720 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA nieokreślona
PRÓBA 10 wybranych elementów
Estymacja odchylenie 1721 - rozkład normalny o znanej średniej Estymacja odchylenie 1722 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1723
Estymacja odchylenie 1724

Estymacja odchylenie 1725 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1726

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w ostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Wyznaczyć przedział ufności dla odchylenia standardowego , na poziomie ufności 0,98, jeśli na podstawie 10-elementowej próby otrzymano wariancję z próby równą 18.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1727 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1728 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1729 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1730 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 1731 , zatem wybieramy model I . W danych występuje Estymacja odchylenie 1732 , także interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 1733

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1734 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1735

Estymacja odchylenie 1736

Estymacja odchylenie 1737

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 1738 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 1739 oraz Estymacja odchylenie 1740 . Zapis Estymacja odchylenie 1741 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 1742 i 9 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 1743

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 1744 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 1745 i 9 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 1746

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1747 oraz Estymacja odchylenie 1748 :

Estymacja odchylenie 1749

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1750

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,98 nieznane odchylenie standardowe cechy X mieści się w przedziale od 2,88 do 9,28.

Statystyka elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - Wyd. 6 popr., ISBN: 83-7011-783-X, str. 280