NEW
Kategoria-Matematyka Kategoria-Statystyka Kategoria-Korepetycje
Kategoria-Matematyka.Podkategoria-PrzydatneWzory Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Gimnazjum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Liceum Kategoria-Matematyka.Podkategoria-Studia Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wzory Kategoria-Statystyka.Podkategoria-StatystykaOpisowa Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Wnioskowanie Kategoria-Statystyka.Podkategoria-Testy Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Matematyka Kategoria-Korepetycje.Podkategoria-Statystyka
 

Istotny jest błąd, którym obciążone są wyniki pomiarów wykonywanych pewnym przyrządem. Błąd ten można za cechę o rozkładzie Estymacja odchylenie 1667 . Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe tych błędów, jeśli na poziomie 25 pomiarów otrzymano odchylenie standardowe 0,01. Przyjąć poziom ufności Estymacja odchylenie 1668 .

1. JAK ROZPOZNAĆ ZADANIE DOTYCZĄCE ESTYMACJI PRZEDZIAŁOWEJ ?

Po przeczytaniu całego zadania zwracamy uwagę na zdanie:

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe tych błędów, jeśli na poziomie 25 pomiarów otrzymano odchylenie standardowe 0,01.

Występuje tu zwrot: oszacować metodą przedziałową - w związku z tym na pewno jest to zadanie dotyczące estymacji przedziałowej.

Dodatkowo w zdaniu Przyjąć poziom ufności Estymacja odchylenie 1669 . odnajdujemy wyrażenie poziom ufności .

2. ANALIZA I PRAWIDŁOWE WYPISANIE DANYCH.

Analizujemy zdanie po zdaniu.

Istotny jest błąd, którym obciążone są wyniki pomiarów wykonywanych pewnym przyrządem.

W tym zdaniu nie ma żadnych danych liczbowych, więc je pomijamy.

Błąd ten można za cechę o rozkładzie Estymacja odchylenie 1670 .

Zapis Estymacja odchylenie 1671 oznacza, że błąd pomiaru charakteryzuje się rozkładem normalnym i to już odnosi się do populacji (wcześniej wspominałam w części teoretycznej, że próba jest z reguły za mała aby stwierdzić rozkład normalny). Symbol Estymacja odchylenie 1672 odczytujemy jako rozkład normalny o znanej średniej Estymacja odchylenie 1673 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1674 .

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe tych błędów, jeśli na poziomie 25 pomiarów otrzymano odchylenie standardowe 0,01.

Teraz zaczyna się opis próby, ponieważ pojawia się informacja na temat wykonania konkretnej ilości pomiarów. Oznaczamy więc liczebność próby Estymacja odchylenie 1675 . Dodatkowo podano jeden z podstawowych parametrów dla próby na podstawie przeprowadzonego badania, a mianowicie odchylenie standardowe Estymacja odchylenie 1676 (oczywiście użyto oznaczenia dla próby).

Przyjąć poziom ufności Estymacja odchylenie 1677 .

Podano współczynnik ufności Estymacja odchylenie 1678 . Od razu wyznaczamy Estymacja odchylenie 1679 .

Podsumowując tworzymy przejrzystą tabelę z danymi:

POPULACJA pomiary wykonywane pewnym przyrządem
PRÓBA 25 wybranych pomiarów
Estymacja odchylenie 1680 - rozkład normalny o znanej średniej Estymacja odchylenie 1681 i nieznanym odchyleniu standardowym Estymacja odchylenie 1682
Estymacja odchylenie 1683

Estymacja odchylenie 1684 - współczynnik ufności, Estymacja odchylenie 1685

3. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WZORU.

Szukamy parametru, który należy oszacować przedziałem ufności i w przedostatnim zdaniu wyłapujemy słowo:

Oszacować metodą przedziałową odchylenie standardowe tych błędów, jeśli na poziomie 25 pomiarów otrzymano odchylenie standardowe 0,01.

Zwrot odchylenie standardowe oznacza, że będziemy budować przedział ufności oczywiście dla odchylenia standardowego Estymacja odchylenie 1686 z populacji.

Spójrzmy w kartę wzorów. Dla odchylenia standardowego mamy do wyboru dwa modele. Teraz wracamy do danych i sprawdzamy, czy jest Estymacja odchylenie 1687 znana i jaka jest liczebność próby. Estymacja odchylenie 1688 nie jest znana , a liczebność próby Estymacja odchylenie 1689 jest mniejsza od 30 Estymacja odchylenie 1690 , zatem wybieramy model I . W danych występuje Estymacja odchylenie 1691 , także interesuje nas pierwsza wersja wzoru z wybranego modelu.

Estymacja odchylenie 1692

4. UZUPEŁNIANIE WYBRANEGO WZORU I OBLICZENIA.

Wracamy do danych z tabeli i uzupełniamy wzór Estymacja odchylenie 1693 konkretnymi danymi.

Estymacja odchylenie 1694

Estymacja odchylenie 1695

Estymacja odchylenie 1696

Teraz należy odczytać odpowiednią statystykę z tablic. W formule znajduje się literka Estymacja odchylenie 1697 (grecka litera czyt. chi ), zatem skorzystamy z tablic rozkładu chi-kwadrat (link). W tym przypadku będziemy odczytywać statystykę dwukrotnie, ponieważ w uzupełnionym wzorze występują dwa nieco różniące się symbole: Estymacja odchylenie 1698 oraz Estymacja odchylenie 1699 . Zapis Estymacja odchylenie 1700 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 1701 i 24 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 1702

Z kolei zapis Estymacja odchylenie 1703 oznacza konieczność odnalezienia w tablicach statystyki dla Estymacja odchylenie 1704 i 24 stopni swobody:

Estymacja odchylenie 1705

Wracamy do obliczeń i podstawiamy Estymacja odchylenie 1706 oraz Estymacja odchylenie 1707 :

Estymacja odchylenie 1708

5. WYNIK I INTERPRETACJA.

Ostatecznie otrzymujemy: Estymacja odchylenie 1709

Interpretacja brzmi następująco: Z ufnością 0,98 nieznane odchylenie standardowe błędu, którym obciążone są wyniki pomiarów wykonywanych pewnym przyrządem mieści się w przedziale od 0,0076 do 0,0152.

Statystyka elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006. - Wyd. 6 popr., ISBN: 83-7011-783-X, str. 279